Arbeid både på SFO og i skule.
 
18,5% av desse er fast stilling
100% er vikariat fram til 1. oktober, med høve til fast tilsetting etter dette
 
Fagbrev innan barne- og ungdomsarbeidarfaget er ønskjeleg
 
Relasjonskompetanse, god autoritativ klasseleiing og om søkjar er personleg skikka for stillinga bli vektlagt. 
Skulane arbeidar aktivt med IKT, og elevar og lærarar har kvart sitt læringsbrett. 
Interessse for IKT og digital utvikling er viktig. 
Læringsmiljøet til elevane avhenger av vaksne med kapasitet både på det faglege og det sosiale aspekt. Kapasitet inkluderer utdanning, så vel som motivasjon til å gå inn i elevsaker og jobbe etter inkluderande verdiar. Dette vil bli vektlagt i ein tilsettingsprosess. 
 
Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement. Vanlege løns- og pensjonsvilkår.
Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.
 
Nærare opplysningar ved einingsleiar for skule, Reidun Carol Retterholt, tlf. 95921972/ 35048407 eller på e-post til reidun.retterholt@nissedal.kommune.no
 
 
Søknadsfrist torsdag 30. juli 2020