Stillinga er ledig frå 01.04.2020 til og med 08.08.2020.

Treungen barnehage er ein to- avdelings barnehage med  60 godkjente barnehageplassar for barn i alderen 1 – 5 år. 

Kvalifikasjonskrav:
  • Barnehagelærarutdanning
  • Gode faglege kunnskapar og interesse for fagleg utviklingsarbeid
  • Samarbeidsevne og fleksibilitet
  • Omstillingsevne
  • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar
Vi kan tilby:
  • Inkluderande og positivt arbeidsmiljø
  • Spennande arbeidsoppgåver 
  • Tilsetting og pensjonsordningar på kommunale vilkår
Kommunen nyttar nynorsk som skriftspråk.
 
Ved interne tilsettingar kan andre stillingar bli ledig.
 
Nærare opplysningar får du ved å kontakte konstituert einingsleiar Reidun Retterholt, 
telefon 35 04 84 07 eller mobil 959 21 972.
 
Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest.
 
Vi gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.
 
 
Søknadsfrist: 01.03.2020