Nissedal kulturskule er ein liten, men populær kulturskule, som dei siste 10 åra har hatt ventelister kvart år. Hovudfokuset til kulturskulen er SPELEGLEDE! Nissedal kulturskule har undervisning i Fleirbrukshuset i Treungen, men kan og ha undervisning andre stader i kommunen.
 

Frå skuleåret 2022-2023 har Nissedal kulturskule ledig: 

 • 30% fast stilling på piano – ID 773

 • 10% fast stilling på song – ID 774

 • 8% fast stilling på dans, teater eller kunstfag – ID 775

Dei ulike stillingsprosentane kan settast samen til ei stilling dersom søkjar har formell utdanning og/eller realkompetanse til det.
 
Kvalifikasjonar:
 • Utdanning som utøvande musikar eller lærar med høgskule/universitet på piano, song, dans, teater eller kunstfag
 • Pedagogisk utdanning eller erfaring med å rettleie born vert vektlagt
 • Kreativ og glad i å jobbe med born
 • Fleksibilitet og stabilitet på jobb vil bli vektlagt.
Anna:
 • Tilsetjingsvilkår etter gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement
 • Ved interne tilsetjingar kan andre stillingar bli ledige
 • Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest
 • Me gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova § 25
 • Kopi av vitnemål og attestar skal leverast i samband med intervjuet
 
Ønskjer du fleire opplysningar om stillinga, kan du ta kontakt med:
Kultursjef, Anne M. Espelid,
Tlf. 35 04 84 94
 
 
Søknadsfrist: 28.05.2022