På valg.no finn du meir informasjon om

  • Listeforslag
  • Opprette elektronisk listeforslag
  • Listeforslag på papir
  • Signere listeforslag
  • Krav og fristar