Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til barnevernstenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

  Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

  Lover

  Barnevernloven
  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

  Skjema

  Meldeskjema til barnevernet
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevernet
  Telefon:35 05 54 00
  Besøksadresse:Granlivegen 1A 3850 KVITESEID
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12
  Gyldig fra
  2011-12-29
  Gyldig til
  2019-06-30