Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding til barnevernstenesta

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Både privatpersonar og offentlege instansar kan melde frå til barnevernstenesta om at eit barn kan ha det vanskeleg. Det blir ikkje kravd at du har observert det som meldinga di refererer til, men du bør kunne identifisere kjelda til informasjonen. Eit rykte blir ikkje sett på som ei melding. Barnevernstenesta skal

  • leggje bort meldinga dersom ho er klart grunnlaus
  • starte undersøking dersom det er grunn til å tru at det er behov for tiltak etter barnevernlova 
  • leggje bort meldinga dersom vilkåra i lova ikkje er oppfylte

Offentlege instansar har plikt til å varsle barnevernet dersom dei har grunn til å tru at born blir utsette for grov omsorgssvikt.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå barnevernlova §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Barnevernloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om opplysningsplikt for krisesentre

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan melde frå til barnevernstenesta skriftleg eller munnleg, over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga di kan òg vere anonym.

Skjema

Meldeskjema til barnevernet
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnevernet
Telefon:35 05 54 00
Besøksadresse:Granlivegen 1A 3850 KVITESEID

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 09:12
Gyldig fra2011-12-29
Gyldig til2019-06-30