Planen viser m.a. byggeområde for 31 eksisterande og 75 planlagde tomter for fritidsbustader, tilrettelagt for kommunal v/a-løysing og med bilveg til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 18.09.-01.11.20. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no  innan 01.11.20.

Meir informasjon om reguleringsplanen

Sjå planen i kommunens kartløysing

Høyringsuttale på elektronisk skjema

Rådmannen