Nissedal kommune og Treungenfestival AS inviterer grunneigarar, naboar og andre interesserte til ope informasjonsmøte om årets Treungenfestival. 

Møtet blir halde i kommunestyresalen  i Treungen torsdag 25. mai kl. 14.00.

Helsing

Nissedal kommune
Halvor Homme
Ordførar

Treungenfestival AS
Jørgen Solberg
Festivalgeneral