Kyrkjebygda barnehage er ein barnehage med 32 godkjente barnehageplassar for barn i alderen 1 – 5 år.

Kvalifikasjonskrav:

  • Barnehagelærarutdanning
  • Gode faglege kunnskapar og interesse for fagleg utviklingsarbeid
  • Samarbeidsevne og fleksibilitet
  • Omstillingsevne
  • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar

Vi kan tilby:

  • Inkluderande og positivt arbeidsmiljø
  • Spennande arbeidsoppgåver
  • Tilsetting og pensjonsordningar på kommunale vilkår


Kommunen nyttar nynorsk som skriftspråk.

Ved interne tilsettingar kan andre stillingar bli ledig.

Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest.

Vi gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte einingsleiar Gro Midtsund, telefon 35 04 76 eller 913 82 646.

Søknad på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 30. januar 2020