Det er vedteke at planprogrammet skal ut på høyring og offentleg ettersyn i alle kommunane som er med i prosjektet.

Her kan du laste ned planprogrammet

Alle innspel kan de sende til postmottak@nissedal.kommune.no innan høyringsfristen 23.11.2020