Jon Rangfred Hanssen er engasjert som prosjektleder for næringsutvikling i Nissedal.

Jon har bred erfaring fra ledende stillinger i næringslivet, og er ikke minst kjent som aktiv idrettsutøver og trener. Han er nordisk mester og norgesmester i fellesstart, og har i de senere år vært trener for både amatører og profesjonelle syklister. Han har også vært toppidrettsansvarlig i Norges Skøyteforbund.

Jon bor i Skien, men kjenner Nissedal godt som hytteeier med en aktiv fritid på Kyrkjebygdheia.
Han er begeistret over den mangesidige naturen med fjellområdene, skogsområdene og ikke minst livet rundt Norges nest største innsjø, Nisser. Med alt det som finnes av gode skoler, barnehager, boligtomter, næringstomter og aktive næringsutøvere ser han positivt på mulighetene av å gjøre Nissedal enda bedre kjent som et godt sted å bo og å drive næring.
 
Nyskapande vekst i Nissedal er et utviklingsprosjekt i regi av Nissedal kommune og Nissedal Næringslag.  Målet for prosjektet er å stimulere næringsutvikling og konkret bidra til å skaffe flere arbeidsplasser i Nissedal kommune.

Prosjektet styres av en styringsgruppe med representanter for næringslivet og kommunens ledelse.
 
Kontakt:   
  • Jon Rangfred Hanssen, mob. 481 37 364, jonrangfred@gmail.com
    Prosjektleder for prosjektet Nyskapande vekst i Nissedal
  • Roald Nomme , mob. 930 54 250, roald@nomme.no
    Prosjektansvarlig og leder i Nissedal Næringslag
 
Treungen 8. november 2019"