Planen viser m.a. byggeområde for eksisterande (28, 26 av desse utbygde) og planlagde tomter (84) for fritidsbustader, tilrettelagt for kommunal v/a-løysing, og med bilveg til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 13.02. – 31.03.23. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no innan 31.03.23

Kommunedirektøren

Meir informasjon om planen her