Planen viser m.a. byggeområde for 144 eksisterande og 437 planlagde tomter for fritidsbustader, tilrettelagt for kommunal v/a-løysing og med bilveg til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 03.07.-01.10.20.

Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no  innan 01.10.20.

Meir informasjon om reguleringsplanen

Sjå planen i kommunens kartløysing

Høyringsuttale på elektronisk søknadsskjema

Rådmannen