Vilkåra er nå innarbeidde i planen. Planen viser 62 dekar som uttaksområde, tilkomstveg til dette frå fylkesvegen, og 16 dekar som LNFR-areal.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 23.12.21-15.02.22. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN,  eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no  innan 15.02.22.