Reguleringsplanen ligg på kommunehuset  i tidsromet 24.03. – 10.05.23. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 ,3855 TREUNGEN eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no innan 10.05.23.

Meir informasjon om planen her

Kommunedirektøren