Foretak som skal utføre arbeidet på sanitæranlegg/VA-anlegg i Nissedal kommune skal vere kjent med Nissedal kommune sine forskrifter og reglar for VA- anlegg, samt normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser. Minimumskrav til ansvarleg er ADK- kurs eller tilsvarande kompetanse. Presiseringar til tekniske bestemmelser er lista opp under punkt  "Forpliktelser ved tilkopling til offentlig kommunalt leidningsnett".

Ansvarleg utførande må innhente gravetillatesle før tiltaket blir utført. 

Ansvarlig utførande sendar skjema på e-post til Nissedal kommune, postmottak@nissedal.kommune.no, v/VA-ansvarleg, før arbeidet startar.

Når krev me rørleggermelding

  • Mindre omlegginger
  • Utkopling av slamutskillere
  • Utskifting/utbedring av olje- og fettutskillerar
  • Installasjon/utskrifting av vassmålar
  • Plugging av eksisterande leidning
  • Brakkeriggar/midlertidige tiltak m.m.

Vedlegg

  • Teikning/situasjonskart
  • Ev. nabovarsel
  • Ev.avtaler/erklæringer

Behandlingstid

3 vekers behandlingtid.