Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvære med born under offentleg omsorg

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Når born er i fosterheim eller på institusjon, har born og foreldre rett til samvære med kvarandre dersom ikkje anna er bestemt. Sjølv om foreldra ikkje maktar å ha omsorga, kan det vere verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldra òg skal ha rett til samvære.

  Målgruppe

  Foreldre og i meir spesielle situasjonar òg besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Den kommunale barnevernstenesta utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statleg, avgjer saka. Fylkesnemnda er eit domstolsliknande organ og blir leia av ein jurist. Nemnda er elles samansett av sakkunnige og lekfolk.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barnevernet
  Telefon:35 05 54 00
  Besøksadresse:Granlivegen 1A 3850 KVITESEID
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12
  Gyldig fra
  2011-01-27
  Gyldig til
  2019-06-30