Alle stader som vil gjera seg næring av å servere mat og/eller drikke må ha serveringsløyve gjeve av kommunen. Serveringsløyvet blir gjeve til den som har det økonomiske ansvaret for drifta av serveringsstaden. Ein treng også serveringsløyve dersom ein ynskjer fast skjenkeløyve.
Serveringsstader som ynskjer å skjenke alkohol må søkje om både serveringsløyve og skjenkeløyve. Løyvet blir gjeve til den personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for drifta.
Butikkar som skal selje alkohol må søkje om salsløyve. Salsløyve gjeld for drikke med høgst 4,7 volumprosent alkohol. Løyvet blir gjeve til den personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for drifta