August

Skulestart: Måndag 19.08.

Planl.dagar: 14.08. til og med 16.08.

Ordninær SFO startar 19.08.2019.

 10 skuledagar
September 13.9.: Avspasering for Kyrkjebygda. SFO er open og gratis i skuletida, påmelding 20 skuledagar
Oktober Haustferie veke 41, f.o.m. 7.10. t.o.m. 11.10. 18 skuledagar
November 1.11: Planleggingsdag (felles for Vest-Telemark). SFO er stengt. 20 skuledagar
Desember Siste skuledag før jol er fredag 20.12. 15 skuledagar
Januar

Første skuledag etter jol er fredag 3. januar

Planleggingsdag torsdag 2.1. SFO er stengt.

21 skuledagar
Februar Vinterferie veke 8, f.o.m. 17.2. t.o.m. 21.2  15 skuledagar
Mars Ingen fridagar i mars. 22 skuledagar
April Påskeferie f.o.m. 6.4. t.o.m. 13.4. 16 skuledagar
Mai

Offentlege fridagar: Arbeidarane sin fridag 1.5. Kristi himmelfartsdag 21.5.

Avspasering for Tveit skule 22.5. SFO er open og gratis i skuletida, påmelding.

19 (18) skuledagar
Juni

Offentleg fridag:

2. pinsedag 1.6.

Siste skuledag torsdag 18.6.

Planleggingsdag fredag 19.6.

13 skuledagar

.