August

Skulestart: Måndag 17. august 

 11 skuledagar
September

 

22 
skuledagar
Oktober

Haustferie veke 41 (5. oktober - 9. oktober)

17 skuledagar
November

Felles planleggingsdag i Vest-Telemark, skule og barnehage: Fredag 6. november

20 skuledagar
Desember

Siste skuledag før jol: 
Måndag 21. desember

Tysdag 22. desember er avspaseringsdag. 

16 (15)
skuledagar
Januar

Fyrste skuledag etter nyttår: Måndag 4. januar

20 skuledagar
Februar

Vinterferie veke 8 (Måndag 22. februar – fredag 26. februar)

 15 skuledagar
Mars

Påskeferie (måndag 29. mars – måndag 5. april)

20 skuledagar
April

Påskeferie måndag 5. april (2. påskedag)

19 skuledagar
Mai

Offentlege fridagar: Kr. himmelfartsdag torsdag 13. mai, måndag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai

Fri fredag 14. mai

17 skuledagar
Juni

Siste skuledag: Torsdag 17. juni

13 skuledagar
Sum

Totalt, inkludert kveldsarrangement

På dagtid

190

189