Månad Informasjon Skuledagar
August Skulestart: Onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Haustferie veke 41 (10. oktober t.o.m. 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skuledag for jol: onsdag 21. desember
Torsdag 22. desember er felles avspaseringsdag
SFO er open, tilbod om gratis SFO i skuletida.
15
Januar Fyrste skuledag etter nyttår: Tysdag 3. januar 21
Februar Vinterferie veke 8 (20. februar t.o.m. 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie måndag 3. april - måndag 10. april
Offentleg fridag: 2. påskedag måndag 10. april
14
Mai Offentlege fridagar: 
Måndag 1. mai
Onsdag 17. mai
Kristihimmelfartsdag torsdag 18. mai
Måndag 29. mai: 2. pinsedag
Fri fredag 19. mai, SFO stengt
18
Juni Siste skuledag: Fredag 16. juni 12
SUM Totalt, inkludert kveldsarrengement
På dagtid
 
190 
189