• For personar som er stadfesta smitta av Covid gjeld det som før 6 dagar i isolasjon frå symptoma starta
  • Nærkontakter som er hustandsmedlemer eller tilsvarende nær den smitta skal framleis i smittekarantene. Dei bør teste seg så snart som mogleg, og kan teste seg ut etter 7 dagar. Karantena gjeld ikkje dei som har hatt covid siste 3 mnd, eller er vaksinert med 3 doser. Desse kan i staden teste seg annakvar dag med PCR eller dagleg med hurtigtest i 7 dg. 
  • Øvrige nærkontakter, som altså ikkje er husstandsmedlemmer eller tilsvarande nære, skal ikkje lenger i karantene. Desse bør teste seg på dag 3 og 5 etter nærkontakten, og elles følge med på symptom i 10 dagar. Dei kan altså gå på arbeid og leve omtrent som normalt. 

Les meir på fhi.no