Handlingsdelen av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast kvart år.

Stadfesting av noverande tiltak, og planar for nye tiltak, samt søknad om spelemidlar må vere sendt eining for oppvekst- og kultur innan 1. oktober.

Les meir her om søknadsprosessen