28.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
 
Det har sidan 23. desember blitt meldt om 14 positive testar. 
Alle har kjent smitteveg, gjennom nærkontakt/husstandsmedlem.
 
Før oppstart av skule og barnehage i januar vil ein i Nissedal masseteste alle elevane + dei tilsette i skule og barnehage.
 • Dei tilsette vil få hurtigtestar før planleggingsdag måndag frå sin leiar.
 • Elevane i Kyrkjebygda kan hente hurtigtest på Kyrkjebygda oppvekstsenter måndag.
 • Elevane ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule kan hente hurtigtest i luka ved ambulanseinngangen på legekontoret måndag.
(Om ein er forhindra for å hente test måndag, kan hurtigtest også hentast for elevane på legekontoret i romjola, mellom kl. 9-14)
 
Det er viktig at testen tas kvelden før, eller om morgon før ein møter opp på skule eller i barnehage.
 
Skulane vil etter nyttår starte opp att på gult nivå. I tillegg har det kome nasjonale reglar for unntak av smittekarantene for tilsette i skule og barnehage. Desse vil tre i kraft 1. januar 2022 og er slik:
 
Endringene innebærer at ansatte i barnehage og skole er unntatt fra smittekarantene i arbeidstiden. Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.
 
Unntaket gjelder fra første dag etter nærkontakten, men forutsetter at den ansatte tester negativt med antigen hurtigtest tatt døgn 3 og 7 etter nærkontakten.
 
Videre er dagens unntak fra smittekarantene for barn og unge under 18 år som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet, utvidet til også å gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.  
 
Råd og reglar:
Regjeringa har innført nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak. 
 
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, desse skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember. 
Desse kan du lese på www.regjeringa.no
 
I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:
 
Nissedal omsorgssenter: 
 • Opent for besøkande, men helst besøk på romma.
 • Anbefaling om munnbind
 • Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale.
Skulane og barnehagane i Nissedal er på gult nivå: 
Reglane for dette tredde  i kraft frå torsdag 16. desember. 
 
Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:
 
 
 
 
Kultur:
 • Ungdomsklubb – stengt
 • Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
 • Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
 • Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset  - utsettast/avlysast
 • Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
 • Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
 • Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind
I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.
Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på epost anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.
 
Testing:
Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. Du kan lese meir om definisjonane på nærkontakt og karantenereglar her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/?term=&h=1
 
I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.
 
Viss du får positiv test heime:
 • Gå straks i isolasjon
 • Informer nærkontaktane dine
 • Ta kontakt med legekontoret v/Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77 
 
Vaksine:
Kommunen er godt i gang med vaksinering, og vaksinerer med 3. dose gjennom heile romjola. Målet om å vaksinere alle over 65+ og helsepersonell før jol er nådd. 
 
Det vil også bli massevaksinering 7. januar på Mila. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.
 
Har du ikkje tatt vaksine, 1. eller 2. dose, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20. 
Det er viktig å vaksinere seg!
 
Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
 
Halvor Homme
ordførar

23.12.21 - Status koronasituasjon

Sidan måndag 20. desember har 16 personar testa positivt på PCR-test og 3 personar på hurtigtest.

Alle har kjent smitteveg eller er nærkontakt av tidlegare smitta. 

Ved positiv test - ta kontakt med legekontoret ved Hild på telefon 40 48 08 77.

 

Her finn du meir informasjon om kva du skal gjere om du er smitta, nærkontakt eller har spørsmål om karantene: 

https://www.nissedal.kommune.no/smitta-eller-naerkontakt.567644.nn.html

20.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
 
Det har sidan i går blitt meldt om 2 nye positive hurtigtestar.
 
3. klasse og 5. klasse ved Tveit skule vil få digital heimeundervisning måndag og tysdag, og ikkje møte på skulen.
 
Oppdatert kl. 20.00: Etter massetesting av elevane og lærarar det siste døgnet har det så langt ikkje blitt meldt om fleire positive testar.
 
Råd og reglar:
Regjeringa har innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak. 
 
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, desse skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember. 
Desse kan du lese på www.regjeringa.no

I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:
 
Nissedal omsorgssenter: 
 • Opent for besøkande, men helst besøk på romma.
 • Anbefaling om munnbind
 • Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale.
 
Skulane i Nissedal er på gult nivå: 
Reglane for dette trer i kraft frå torsdag 16. desember.
Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:
 
 
 
 
Kultur:
 • Ungdomsklubb – stengt
 • Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
 • Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
 • Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset  - utsettast/avlysast
 • Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
 • Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
 • Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind
I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.
Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på epost anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.
 
Testing:
Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. Du kan lese meir om definisjonane på nærkontakt og karantenereglar her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-smittekarantene/?term=&h=1
 
I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.
 
Får du positiv hurtigtest heime?
• gå i isolasjon straks
• informer nærkontaktar dine
• ta kontakt med legekontoret v/Hild Riseth Fjone på mobil: 40480877 
 
Vaksine:
Legekontoret aukar tempoet på vaksinering av dei gruppene som no skal ha 3. dose. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.
 
Har du ikkje tatt vaksine, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20. 
Det er viktig å vaksinere seg!
 
Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
 
Halvor Homme
ordførar

18.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte:

Det har i løpet av helga blitt bekrefta 2 positive PCR testar. I tillegg vart det meldt om 2 positive hurtigtestar fredag, og 2 positive laurdag.
Ein av desse er elev ved skulen. 

I samband med dette vil 5. klasse ved Tveit skule få digital heimeundervisning måndag og tysdag, og ikkje møte på skulen.
Ut i frå ei samla vurdering vil vi også masseteste 6. – 10. klasse. Hurtigtestar kan for elev i desse klassetrinna hentast på Best søndag. Om ikkje ein har anledning for å hente hurtigtest på Best innan måndag, vil elevane få test utdelt på skulen.

Råd og reglar:

Regjeringa har innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak.

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, desse skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember. Desse kan du lese på www.regjeringa.no

I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:

Nissedal omsorgssenter:

 • Opent for besøkande, men helst besøk på romma.
 • Anbefaling om munnbind
 • Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale.

Skulane i Nissedal er på gult nivå:

Reglane for dette trer i kraft frå torsdag 16. desember.

Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:

Kultur:

 • Ungdomsklubb – stengt
 • Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
 • Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
 • Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset - utsettast/avlysast
 • Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
 • Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
 • Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind

I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.

Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på epost anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.

Testing:

Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta.

I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte.

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Får du positiv hurtigtest heime?

· gå i isolasjon straks

· informer dine nærkontaktar

· ta kontakt med legekontoret v/Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77


Vaksine:

Legekontoret aukar tempoet på vaksinering av dei gruppene som no skal ha 3. dose. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.

Har du ikkje tatt vaksine, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20.

Det er viktig å vaksinere seg!

Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

17.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
Situasjonen i kommunen har ikkje endra seg frå i går. Sjølv om Nissedal ligg høgt på statestikken i vårt fylke med smitte, har vi ei stabil kurve i høve til innbyggjartalet. Vi vil nok framleis sjå nye smittetilfelle også i Nissedal, men har så langt kontroll på situasjonen. 
 
Smitta personar og nærkontaktar blir raskt isolert og satt i karantene. Dei viktigaste råda no er å fylgje dei nasjonale anbefalingane med å halde avstand, begrense nærkontaktar, god handhygiene og halde seg heime om ein har symptom eller er sjuk.
 
Status er framleis 2 personar smitta med PCR test, i tillegg til 2 positive hurtigtestar. 3 av desse smittetilfella har samanheng, og alle er isolert og i karantene.
 
I skulen var det i starten av veka 3 smittetilfelle i ei klasse, men det er ikkje meldt om nye positive smittetilfelle. Alle elevane i aktuell klasse og andre nærkontaktar er testa. Elevane kan difor gå på skulen med dei tiltaka som er i verksett så lenge dei ikkje har symptom eller er sjuke. 
 
Det er lite smitte som skjer i skulesamanheng, det er i husstandar og nærkontakt smitta helst skjer. Kriseleiinga vurderer smittesituasjonen dag for dag, men i samarbeid med kommuneoverlegen er det pr no ikkje noko grunnlag som skulle tilsei at skulen må gå på høgare nivå enn gult nivå slik som idag.
 
Som i fleire kommunar har også Nissedal fått det mykje omtalte Omikron viruset. Tidlegare var det Delta viruset som var det dominerande i landet.
Forsking så langt viser at Omikron ikkje er eit farlegare virus, men dette er eit virus som smittar lettare. Det vil difor om kort tid vere Omikron og ikkje Delta som er det viruset vi vil sjå flest tilfeller av, også i Nissedal.
 
Råd og reglar:
Regjeringa har innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak. 
 
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, desse skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember. 
Desse kan du lese på www.regjeringa.no

I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:

Nissedal omsorgssenter: 
-Opent for besøkande, men helst besøk på romma.
-Anbefaling om munnbind
-Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale.
 
Skulane i Nissedal er på gult nivå: 
Reglane for dette trer i kraft frå torsdag 16. desember.
Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:
Kultur:
Ungdomsklubb – stengt
Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset  - utsettast/avlysast
Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind
 
Reservepersonell
I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.
Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på epost anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.
 
Testing:
Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. 
I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.
 
Får du positiv hurtigtest heime?
gå i isolasjon straks
informer dine nærkontaktar
ta kontakt med legekontoret v/Hild Riseth Fjone på mobil: 40480877 
 
Vaksine:
Legekontoret aukar tempoet på vaksinering av dei gruppene som no skal ha 3. dose. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.
 
Har du ikkje tatt vaksine, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20. 
Det er viktig å vaksinere seg!
 
Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
 
Halvor Homme
ordførar

16.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte:

2 nye personar er stadfesta smitta med PCR test, i tillegg til 2 positive hurtigtest. Tre av smittetilfella har samanheng, og alle er isolert og i karantene.

I skulen var det i starten av veka 3 smittetilfelle i ei klasse, men det er ikkje meldt om nye positive smittetilfelle. Alle elevane i aktuell klasse og andre nærkontaktar er testa. Elevane kan difor gå på skulen med dei tiltaka som er i verksett så lenge dei ikkje har symptom eller er sjuke.

Det er lite smitte som skjer i skulesamanheng, det er i husstandar og nærkontakt smitta helst skjer. Kriseleiinga vurderer smittesituasjonen dag for dag, men i samarbeid med kommuneoverlegen er det pr no ikkje noko grunnlag som skulle tilsei at skulen må gå på høgare nivå enn gult nivå slik som idag.

Som i fleire kommunar har også Nissedal fått det mykje omtalte Omikron-viruset. Tidlegare var det Delta-viruset som var det dominerande i landet.

Forsking så langt viser at Omikron ikkje er eit farlegare virus, men dette er eit virus som smittar lettare. Det vil difor om kort tid vere Omikron og ikkje Delta som er det viruset vi vil sjå flest tilfeller av, også i Nissedal.

Råd og reglar:

Regjeringa har innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak.

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, desse skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember.

Desse kan du lese på www.regjeringa.no

I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:

Nissedal omsorgssenter:

-Opent for besøkande, men helst besøk på romma.

-Anbefaling om munnbind

-Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale.

Skulane i Nissedal er på gult nivå:

Reglane for dette trer i kraft frå torsdag 16. desember.

Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:

Barnehagane - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva

Barneskulane 1.- 7. kl. - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva

Ungdomsskulen 8. – 10.kl - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for--ungdomsskole/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva

Kultur:

 • Ungdomsklubb – stengt
 • Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
 • Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
 • Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset  - utsettast/avlysast
 • Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
 • Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
 • Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind

I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.

Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på epost anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.

Testing:

Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta.

I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte.

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Får du positiv hurtigtest heime?

 • gå i isolasjon straks
 • informer dine nærkontaktar
 • ta kontakt med legekontoret ved Hild Riseth Fjone på mobil: 40480877

Vaksine:

Legekontoret aukar tempoet på vaksinering av dei gruppene som no skal ha 3. dose. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.

Har du ikkje tatt vaksine, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20.

Det er viktig å vaksinere seg!

Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

14.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 

Det har i løpet av dagen blitt varsla om 2 positive hurtigtestar i Nissedal. Dette er elevar knytt til skulen. Nærkontaktar er varsla og i karantene.
 
Regjeringa har innført nye nasjonale smitteverntiltak for ikkje å overbelaste helse- og omsorgstenesta og for å beskytte kritiske samfunnsfunksjonar. Smitta i Norge aukar kraftig og vi har fått tydelege råd om å innføre nye, strengare tiltak. 
 
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og reglar, og nye nasjonale smitteverntak skal vare 4 veker i fyrste omgang, og trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 15. desember. 
Desse kan du lese på www.regjeringa.no
 
I Nissedal vil fleire tenesteområde bli ramma. Fleire tilsette vil nytte heimekontor, og avstand og sosial kontakt må begrensast. Nokre av desse områda er:
 

Nissedal omsorgssenter: 

 • Ope for besøkande, men helst besøk på romma.
 • Anbefaling om munnbind
 • Ved fleire enn 2 personar på besøk, kontakt omsorgssenteret på førehand for avtale

Skulane og barnehagane i Nissedal:

Reglane for dette trer i kraft frå torsdag 16. desember.
 
Gult nivå for skule og barnehagane kan du lese om her:
 

Kultur:

 • Ungdomsklubb – stengt
 • Kino – oppsatte framsyningar går som normalt, men med påbod om munnbind
 • Kulturskulen – går som normalt ut denne veka, meir informasjon om kulturskulen frå januar vil kome seinare.
 • Fritidsaktivitetar for vaksne i fleirbrukshuset  - utsettast/avlysast
 • Fritidsaktivitar for born i fleirbrukshuset - går som normalt, men maks 20. stk
 • Offentleg bading – stengt (skulesvømming går som normalt)
 • Biblioteket – opent, men med påbod om munnbind

Reservepersonell:

I einingar som skule, barnehage, helse og omsorg kan det bli behov for ekstra personell dersom mange tilsette blir sjuke eller kjem i karantene. Vi oppmodar difor tidlegare tilsette, studentar, pensjonistar og andre som har vore knytt til Nissedal kommune om å ta kontakt om dei kan stå på liste som reservepersonell.
Kan du stå på liste som ressurs, kontakt Anne Aarak på e-post anne.aarak@nissedal.kommune.no eller mobil 91 58 83 55.
 

Testing:

Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. 
I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
Hurtigtestar kan også kjøpas på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Viss du får positiv hurtigtest heime:
 • Gå i isolasjon straks
 • Informer nærkontaktane dine
 • Ta kontakt med Hild Riseth Fjone på mobil 40 48 08 77 

Vaksine:

Legekontoret aukar tempoet på vaksinering av dei gruppene som no skal ha 3. dose. Alle som vil få vaksine vil bli kontakta av legekontoret for avtale.
 
Har du ikkje tatt vaksine, men ynskjer likevel å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf 35 04 84 20. 

Det er viktig å vaksinere seg!
 
Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, har jamnlege møte og meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
 
Halvor Homme
ordførar

13.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
Det har i løpet av helga blitt bekrefta 1 positiv PCR test og 2 positive hurtigtestar.
Den eine hurtigtesten kan sporast til reise, dei to andre frå nærkontaktar til kjent smitte. Alle er isolert og i karantene.
 
Smitteutbrotet som var i kommunen ser vi no på som under kontroll, men vi oppmodar framleis til at nærkontaktar/husstandsmedlem held like lang karantenetid som den smitta då vi ser det kan ta noko tid før hurtigtestane slår ut som positive.
Det nærmar seg også jolehøgtid, og mange vil kome heim til Nissedal i jola. Vi oppmodar desse om å vere ekstra merksam på symptom, begrense nærkontaktar og teste seg om ein mistenker smitte.

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak, desse kan du lese på www.regjeringa.no
Kriseleiinga fylgjer situasjonen, men per i dag er det ikkje naudsynt å iverksette fleire tiltak. 

Testing:
Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. 

I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

Hurtigtestar kan også kjøpes på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Viss du får positiv hurtigtest heime:
 
• Gå i isolasjon straks
• Informer nærkontaktane dine
• Ta kontakt med Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77 
 
Vaksine:
Alle over 65 år vil bli få tilbod om 3. vaksinedose før jol. Har du ikkje tatt vaksine, men likevel ynskjer å vaksinere deg, kontakt legekontoret på tlf. 35 04 84 20. 

Det er viktig å vaksinere seg!
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

09.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
Måndag blei 7. klasse hurtigtesta – ingen av desse var positive. 
I dag har 5.kl – 10. kl teke hurtigtest og heller ingen av desse har meldt om positivt utslag. 
 
6 testar har sidan måndag fram til i dag blitt stadfesta positive med PCR test, alle desse er nærkontaktar/familiemedlem til kjent smitte. Det tyder difor på at smitteutbrotet i kommunen nå er i ferd med å kome under kontroll, og vi vil ikkje lenger masseteste elevane.
 
Vi rosar elevar, foreldre og tilsette på skulen som har vore tolmodige og til god hjelp for å slå ned smitteutbrotet i kommunen.
Kriseleiinga fylgjer situasjonen, men per i dag er det ikkje naudsynt å iverksette fleire tiltak. 
 
Stenging av kommunale arrangement som gjekk t.o.m. 09.12.21 blir ikkje vidareført. 

Nissedal kommune fylgjer dei nye nasjonale råda og tiltaka som regjeringa la fram måndag. 

Dei nye råda og reglane kan du lese på www.regjeringa.no

Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. 

I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, vi vil difor ikkje lenger få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte. 

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen. Hurtigtestar kan også kjøpast på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Får du positiv hurtigtest heime?
• gå i isolasjon straks
• informer dine nærkontaktar
• ta kontakt med Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77 
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

05.12.21 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
I løpet av helga har det blitt meldt om 5 positive hurtigtestar. 1 av desse er elev, og dei andre er kjente nærkontaktar/familiemedlem.
 
Det er også planlagt massetesting av elevane neste veke. Kva for dag dei skal ta hurtigtest på vil kome i eigen SMS til heimen. I denne omgangen vil vi ikkje hurtigteste elevane på Kyrkjebygda oppvekstsenter eller elevane i dei lågaste trinna.

Kriseleiinga og skulen held tett kontakt og fylgjer situasjonen, men per i dag er det ikkje naudsynt å iverksette fleire tiltak. Kommunelegen ser ei positiv utvikling på smittesituasjonen i kommunen. Det er helst i familiar/husstandsmedlemmer smitta skjer.
 
Vi ynskjer å vidareføre stenging av kommunale arrangement i denne omgang t.o.m torsdag 09.12.21. 
 
Kriseleiinga i kommunen har stort fokus på testing og smittesporing, og har jamnlege møte. 
 
Det er framleis viktig å teste seg – men dette gjeld kun om du har vore i nærkontakt med smitta, har symptom på smitte, eller er mistenkt smitta. 
 
I landet har det vore eit stort trykk på bruk av hurtigtestar, og vi vil difor ikkje få så store leveransar som tidlegare til Nissedal. Det er difor viktig å kun nytte hurtigtest om du er nærkontakt, har symptom eller mistenker smitte.
 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
 
I helger kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. 
(Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)
 
Hurtigtestar kan også kjøpast på apotek om du ynskjer å ha det heime.

Får du positiv hurtigtest heime?
 • Gå i isolasjon straks
 • Informer dine nærkontaktar
 • Ta kontakt med Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

02.12.2021 - Status frå kriseleiinga

Status smitte: 
Onsdag kveld kom testsvar på dei 3 positive hurtigtestane som vart tatt måndag. Dei er no bekrefta positive med PCR test.
 
I tillegg er 5 stadfesta smitta med PCR test. Desse er nærkontaktar til tidlegare smittetilfelle. Det er også avlagt 2 positive hurtigtestar. 
 
Kommunelegen ser ei positiv utvikling på smittesituasjonen i kommunen. Det er helst i familiar/husstandsmedlemmer smitta skjer.
 
Alle skuleelevane vil få med seg heim hurtigtest også fredag for å teste seg laurdag. Neste veke vil ein moglegvis redusere dette til testing 1 gong i veka dersom smittesituasjonen held seg stabil.
 
Kriseleiinga og skulen held tett kontakt og fylgjer situasjonen tett, men per i dag er det ikkje naudsynt å iverksette fleire tiltak.
 
Det er veldig lite smittespreiing som skjer i skulen. Nasjonale undersøkingar viser 90% suksess ved at ein massetestar skuleelevar 2 gonger i veka. Resultata av dette ser vi også her i Nissedal.
 
Kommunal arrangement er avlyst denne veka t.o.m søndag 05.12.21. Kriseleiinga vil ta ei ny avgjerd om dette bør vidareførast i løpet av helga og legge ut informasjon om dette søndag på heimesida.
 
Kriseleiinga i kommunen har stort fokus på testing og smittesporing, og har jamnlege møte. 
 
Det er framleis viktig å ha låg terskel for å teste seg om du har vore i nærkontakt med smitta, eller har symptom på smitte, men det er ikkje naudsynt å teste born dagleg, dersom du ikkje har symptom eller har vore nærkontakt. 
 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
 
På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. (Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)
 
Får du positiv hurtigtest heime?
• gå i isolasjon straks
• informer nærkontaktar dine
• ta kontakt med Hild Riseth Fjone på mobil: 40 48 08 77

Råd og anbefalingar:
• Med auke i smitte både nasjonalt og lokalt anbefalast det å bruke munnbind innandørs på stader ein ikke kan halde 1 meter avstand.
• Viss du har symptom på luftvegsinfeksjon oppfordrar vi til at du testar deg, og at du held deg heime. Om du har testa negativt anbefalast det likevel å ikkje bevege seg ute meir enn nødvendig før ein er frisk.
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

29.11.2021 - Status frå kriseleiinga

Det har gjennom helga blitt avdekkja ytterlegare 6 positive testar, 3 hurtigtestar og 3 PCR-testar. 

For å begrense smittespreiinga har kriseleiinga i dag, i samråd med kommunelegen, avgjort at:

 • Alle elevar 1.-10. klasse + tilsette ved skulen skal få med seg heim hurtigtestar frå skulen onsdag 01.12.21 og fredag 03.12.21 og teste seg onsdag og laurdag.

Dette vil føre til at alle klasser og tilsette minimum blir testa to gonger også denne veka, då vi ser at det er blant dei yngre gruppene smitta helst skjer, og gjennom nærkontakt/husstandsmedlemmer.

I håp om å få kontroll på situasjonen slik at andre planlagte arrangement framover mot jol kan gå som normalt, har:

 • Kriseleiinga avgjort at vidareføring av at alle kommunale arrangement avlysast denne veka også t.o.m. søndag 05.12.21. 

Elles rådar kriseleiinga at:

 • Større private arrangement, særleg med barn og unge, også bør avlysast/utsettast.
 • Alle som er definert som nærkontaktar fylgjer isolasjonstida som den smitta og held seg i karantene lik smitta person, sjølv om dette er strengare enn dei nasjonale føringane - dette er ei sterk oppfordring som er gjett med bakgrunn i at me ser det kan ta litt tid før testane kan slå ut som positive.

Definerte nærkontaktar er husstandsmedlem/familie du bur med, kjærast, overnattingsgjest, bestevenn eller andre du har hatt fysisk kontakt med.

Øvrige nærkontaktar kan fylgje dei vanlege nasjonale retningslinene.

Kriseleiinga fylgjer situasjonen i kommunen tett, har stort fokus på testing og smittesporing og ber alle om å ha låg terskel for å teste seg om du har vore i nærkontakt med smitta, eller har symptom på smitte.

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. (Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)

Får du positiv hurtigtest heime?

 • Gå i isolasjon straks
 • Informer nærkontaktar dine
 • Ta kontakt med legekontoret på tlf 35 04 84 20 (Utanom legekontorets opningstid laurdag og søndag kan du ta kontakt på mobil: 40 48 08 77)

Råd og anbefalingar:

 • Med auke i smitte både nasjonalt og lokalt anbefalast det no å bruke munnbind innandørs på stader ein ikkje kan halde 1 meter avstand.
 • Viss du har symptom på luftvegsinfeksjon oppfordrar me til at du testar deg, og at du held deg heime. Om du har testa negativt anbefalast det likevel å ikkje bevege seg ute meir enn nødvendig før ein er frisk.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

27.11.2021 - Status frå kriseleiinga

Nissedal kommune har sidan måndag hatt 11 bekrefta smittetilfelle. 

7 av desse sit framleis i isolasjon.

Det er kjende smittevegar, og alle smittetilfella er pr. i dag nærkontaktar eller husstandsmedlemmer.

Kriseleiinga i samråd med kommunelegen oppfordrar difor sterkt til at alle som er definert som nærkontaktar fylgjer isolasjonstida som den smitta og held seg i karantene lik smitta person, sjølv om dette er strengare enn dei nasjonale føringane.

Denne oppfordringa gir vi med bakgrunn i at vi ser det kan ta litt tid før testane kan slå ut som positive.

Definerte nærkontakar er:

Husstandsmedlem/familie du bur med, kjærast, overnattingsgjest, bestevenn eller andre du har hatt fysisk kontakt med.

Øvrige nærkontaktar kan fylgje dei vanlege nasjonale retningslinene.

Kriseleiinga fylgjer situasjonen i kommunen tett og ber alle om å ha låg terskel for å teste seg om du har vore i nærkontakt med smitta, eller har symptom på smitte.

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. (Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)

Får du positiv hurtigtest heime?

 • Gå i isolasjon straks
 • Informer dine nærkontaktar
 • Ta kontakt med legekontoret på tlf 35 04 84 20 (Utanom legekontorets opningstid laurdag og søndag kan du ta kontakt på mobil: 40480877)

image6k3ze.png

(Her kan du laste ned ein PDF-fil av biletet ovanfor)

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

26.11.2021 - Status frå kriseleiinga

Nissedal kommune har i dag fått melding om at ytterlegare 2 personar busett og folkeregistert i kommunen har avlagt positiv PCR test.

Begge desse er nærkontaktar til tidlegare smitta, og ein av desse er skuleelev ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule.

Alle elevane ved skulane i Nissedal har i dag fått med hurtigestar heim og dei vil bli testa i løpet av helga.

Kriseleiinga fylgjer situasjonen i kommunen tett og ber alle om å ha låg terskel for å teste seg om du har vore i nærkontakt med smitta, eller har symptom på smitte.

Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.

På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. (Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)

Får du positiv hurtigtest heime?

 • gå i isolasjon straks
 • informer dine nærkontaktar
 • ta kontakt med legekontoret på tlf 35 04 84 20 (Utanom legekontorets opningstid laurdag og søndag kan du ta kontakt på mobil: 40 48 08 77)

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida i løpet av helga.

Halvor Homme
ordførar

25.11.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er nå koronasmitte i kommunens ungdomsmiljø. 6 personar folkeregistert og busett i kommunen har fått påvist covid-19.
 
 • 4 personar er bekrefta smitta ved PCR test. 
 • 2 personar har testa positivt på hurtigtest og vi ventar på svar på PCR test. 
I samband med at det er bekrefta smittetilfelle knytt til skulen blei alle elevane i 8. – 10 kl. testa måndag 22.11.21 med hurtigtest.

Onsdag 24.11.21 fekk alle elevane frå 1-10 kl. med hurtigtestar heim og vart testa.

For å begrense smittespreiinga har i dag kriseleiinga i samråd med kommunelegen avgjort at alle elevane 1.-10. kl. også skal få med seg heim hurtigtestar frå skulen fredag 26.11.21 og teste seg før dei skal på skulen att måndag.

Dette vil føre til at alle klasser minimum blir testa to gonger før neste skuleveke.

Vidare har kriseleiinga avgjort at alle kommunale arrangement avlysast t.o.m. søndag 28.11.21. Dette blir gjort for å få kontroll på situasjonen pr. nå slik at andre planlagte arrangement framover mot jol kan gå som normalt.

Vidare anbefaler vi at større private arrangement, særleg med barn og unge også bør avlysast/utsettast.
 
Kriseleiinga fylgjer situasjonen i kommunen tett og ber alle om å ha låg terskel for å teste seg om du har vore i nærkontakt med smitta, eller har symptom på smitte.
 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
 
På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen. (Har du symptom på smitte er det fint om nokon andre kan hente testen for deg)
 

Får du positiv hurtigtest heime?

 • Gå i isolasjon straks
 • Informer dine nærkontaktar
 • Ta kontakt med legekontoret på tlf 35 04 84 20 (Utanom legekontorets opningstid laurdag og søndag kan du ta kontakt på mobil: 40 48 08 77)
Råd og anbefalingar:
 • Med auke i smitte både nasjonalt og lokalt anbefalast det no å bruke munnbind innandørs på stader der ein ikkje kan halde 1 meter avstand.
 • Viis du har symptom på luftvegsinfeksjon oppfordrar vi til at du testar deg, og at du held deg heime. Om du har testa negativt anbefalast det likevel å ikkje bevege seg ute meir enn nødvendig før ein er frisk.
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

22.11.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er nå koronasmitte i kommunens ungdomsmiljø. 4 personar folkeregistert og busett i kommunen har fått påvist covid-19.
 
Det er 2 separate smitteforløp.
 
 • 1 person testa seg her fredag ved PCR test fekk positiv test søndag. 
 • 3 andre personar som ikkje har samanheng med første påviste tilfelle har i tillegg fått avlagt postive testar ved hurtigtest.
Ingen er alvorleg sjuke, men det er viktig å unngå smittepreiing. 
 
Desse personane skal nå ha testing. 
 1. Personar som er husstandsmedlemmer, kjærastar eller andre som er like tett på som eit husstandsmedlem av ein smitta person (dette inkluderer om ein har drikke av same flaske/ glas som ein smitta person) OG er fullvaksinert: skal ha ein PCR-test. Desse personane skal vere i karantene til dei har fått negativt testresultat. Desse personane skal også ta ny prøve på dag 3-5. 
 2. Dei som er husstandsmedlem, kjærast eller like tett på ein person som er smitta, OG er uvaksinert eller delvis vaksinert: skal ta ein PCR-test annakvar dag i 7 dagar. 
 3. Alle som har vore nærkontakt (under 2 meter i meir enn 15 minutter) med smitta person OG har symptomer på luftvegssmitte: skal ta ein PCR-test. Desse personane skal også vere i karantene til dei har fått negativt testresultat. 
 4. Alle nærkontaktar av ein smitta som ikkje har luftvegssymptom: skal ta hurtigtest. Dersom hurtigtesten er negativ kan ein gå tilbake til skule, barnehage og jobb. Dersom hurtigtesten er positiv skal det tas ein PCR-test og ein skal vere heime til resultatet er klart. 
 5. Alle som har symptom på luftvegssmitte, uavhengig av om dei har vore nærkontakt eller ikkje: skal ta ein hurtigtest.
 
Ta kontakt med legekontoret på tlf 35 04 84 20 for testing eller spørsmål.
 
I samband med førebygging og smittesporing har alle ungdomsskuleelevane ved Nissedal ungdomsskule fått med seg heim ein hurtigtest i dag. Det er viktig at føresette ser til at testen blir teke og fylgjer bruksanvisinga nøye. 
Dersom testen er positiv, kontakt legekontoret.
 
Hurtigtestar kan du få på legekontoret ved vindauget til ambulanseinngangen.
 
På kveldstid eller helg kan hurtigtest utleverast på Best – Treungen
Testane er gratis.
 
Råd og tiltak:
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Kommunen har ikkje innført lokale tiltak, men kriseleiinga fylgjer smittesituasjonen i kommunen tett.
 
Det er difor nå særskilt viktig å ha låg terskel for å teste seg og halde seg heime ved symptom for å avgrense smittespreiing raskt.
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

17.09.2021 - Status frå kriseleiinga

Falsk positiv koronaprøve

Ny analyse av den første koronaprøva viste i dag 17.09.21 at vi her hadde ei falsk positiv prøve, og ikkje ein koronasmitta pasient. Dermed er karantene, isolasjon og testing av nærkontaktane avslutta. 

Vi beklager dei ulempene dette har medført av smitteverntiltak, men er glade for at Nissedal no ikkje har nokon registrerte koronatilfelle. 

Innspel frå kommuneoverlegen: 
«Mitt inntrykk er at innbyggarane i Nissedal heile tida har vore gode til å følge smittevernråd. Dei som sat i karantene og isolasjon har også vist eksemplarisk etterfølging av råd, og det set eg som kommuneoverlege stor pris på».

Vaksinering
Er du over 18 år og ikkje har fått vaksinera deg, så kan du ta kontakt med legekontoret om du ynskjer å bestille tid for vaksinering. Telefonnummeret til legekontoret er 35 04 84 20.

Legekontoret er i gang med å planlegge vaksinering av barn frå 12 til 15 år. Meir informasjon om dette vil kome etter kvart. 

Elles er det fortsatt viktig med 1 meter avstand, vaske hendar, og halde seg heime om ein er sjuk. 

Halvor Homme
ordførar

06.09.2021 - Status frå kriseleiinga

Det har i løpet av helga blitt registrert 1 nytt smittetilfelle. 
Vedkomande som er smitta er folkeregistert i Nissedal kommune, men oppheld seg i anna kommune og har ikkje vore her dei siste vekene.
 
Vaksinering: 
 • No skal alle som er fødd i 2003 og tidlegare ha fått tilbod om vaksine og vere fullvaksinert med dose 1 og 2 i Nissedal.
 • Alle 16 og 17 åringar skal ha fått tilbod om vaksine anten på sin skule eller i Nissedal. (Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få tak i. Om du er folkeregistrert i kommunen eller har opphalde deg her over lengre tid og ønsker vaksine, må du ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20. Det er også viktig å møte opp til avtalt tid.)
 • Regjeringa har bestemt at 12-15-åringer skal få tilbod om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefalar. Aldersgruppa vil i fyrste omgang tilbys ei vaksinedose. Nissedal kommune tek sikte på å kome i gang med dette i løpet av dei fyrstkomande vekene. Meir informasjon vil bli sendt ut til alle føresette, samt at begge føresette må skriftleg samtykke til vaksinering av sitt born.
 
Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald. 
 
Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
 
Det er elles ikkje naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.
 
Råd og tiltak:
Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Landet er framleis på trinn 3 i gjenopningsplanen med nokre få justeringar.
 
Her er oversikta over nasjonale tiltak, som gjeld for heile landet frå 13. august: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/
 
Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar. 
 
Halvor Homme
ordførar

23.08.2021 - Status frå kriseleiinga

Ingen nye positive testar

Vaksinering dei komande vekene:

Denne veka (veke 34)  – får vi 280 doser – vaksinering på Mila. Neste veke (veke 35) – får vi 210 doser.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

No skal alle som er født i 2003 og tidlegare ha fått tilbod om 1. dose. Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få tak i. Om du er folkeregistrert i kommunen eller har opphalde deg her over lengre tid og ønsker vaksine, må du ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20.

Det er også bestemt frå sentralt hald at alle 16 og 17 åringar og skal få tilbod om vaksine. Dei vil få dette tilbodet etter at 18 åringane er fullvaksinert.

Det er ellers ikkje naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Landet er framleis på trinn 3 i gjenopningsplanen med nokre få justeringar.

Her er oversikta over nasjonale tiltak, som gjeld for heile landet frå 13. august. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.


Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.


Halvor Homme
ordførar

16.08.2021 - Status frå kriseleiinga

Ingen nye positive testar

Vaksinering dei komande vekene:

Neste veke (veke 34)  – får vi 280 doser – vaksinering på Mila.

Dei som fekk 1. vaksinedose i veke 26, 27, 28, 29 og nokre i veke 30 må førebu seg på telefon frå legekontoret denne veka om å få 2. vaksinedose neste veke. 

Det er viktig at du er tilgjengeleg på telefon! 

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

No skal alle som er født i 2003 og tidlegare ha fått tilbod om 1. dose. Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få tak i. Om du er folkeregistrert i kommunen eller har opphalde deg her over lengre tid og ønsker vaksine, må du ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20.

Det er ellers ikkje naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Landet er framleis på trinn 3 i gjenopningsplanen med nokre få justeringar.

Her er oversikta over nasjonale tiltak, som gjeld for heile landet frå 13. august. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

09.08.2021 - Status frå kriseleiinga

Ingen nye positive testar

Vaksine:

946 personer har fått 1. dose

474 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)

Totalt 1420 doser satt.

I løpet av denne veka har alle som er fødd i 2003 og før fått tilbod om 1. dose. Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få tak i. Om du er folkeregistrert i kommunen eller har opphalde deg her over lengre tid og ønsker vaksine, må du ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20.

Vaksinering dei komande vekene:

Denne veka (veke 32) – 48 vaksinedoser – vaksinering på Mila.

Neste veke (veke 33)  – 66 vaksinedoser – vaksinering på legekontoret.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Ved spørsmål om gjennomføring av arrangement eller liknande i kommunen kan kommunelegen rådførast.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme

ordførar

08.07.2021 - Status frå kriseleiinga

Positivt prøvesvar

Ein tilreisande som oppheld seg i kommunen har avlagt positiv test. Denne personen, saman med sine nærkontaktar, er i isolasjon. Alle nærkontaktar er kartlagt og kjent. 
Personen som er smitta er ikkje folkeregistrert i kommunen.

28.06.2021 - Status frå kriseleiinga

Ingen nye positive testar

Vaksine:

 • 550 personer har fått 1. dose
 • 342 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)
 • Totalt 892 doser satt.

Vaksinering dei komande vekene:

- Veke 26 – Totalt 10 glas, 43 doser til 1. dose og 17 doser til 2. dose (risikogrupper + dei som er fødd i 1959 til 1961)

- Veke 27 – Totalt 7 glas, 42 doser (prioriteringsgruppe 8, Personar fødd i 1962 + starten av 1963 vil få tilbod om vaksine)

I veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Prioriteringslista er i dag slik:

 • 1. Beboere i sykehjem
 • 2. Alder 85 år og eldre
 • 3. Alder 75-84 år
 • 4. Alder 65-74 år
 • og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 8. Alder 55-64 år
 • 9. Alder 45-54 år
 • 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 • 11. Alder 25-39 år

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing:

Det er no ferietid. Legekontoret har god testkapasitet og vi oppmodar alle vidaregåande elevar og studentar som kjem heim til sommaren om å teste seg.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Ved spørsmål om gjennomføring av arrangement eller liknande i kommunen kan kommunelegen rådførast.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

21.06.2021 - Status frå kriseleiinga

Ingen nye positive testar

Vaksine:

 • 495 personer har fått 1. dose
 • 331 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)
 • Totalt 826 doser satt.

Vaksinering dei komande vekene:

- Veke 25 – Totalt 11 glas, 8 glas til 1. dose og 3 glas til 2. dose (prioriteringsgruppe 7 og 8).

- Veke 26 – Totalt 10 glas, 43 doser til 1. dose og 17 doser til 2. dose (risikogrupper + dei som er fødd i 1959 og 1960)

I veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Prioriteringslista er i dag slik:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år

og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.

Testing:

Det nærmar seg skuleferie. Legekontoret har god testkapasitet og vi oppmodar alle vidaregåande elevar og studentar som kjem heim til sommaren om å teste seg.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Ved spørsmål om gjennomføring av arrangement eller liknande i kommunen kan kommunelegen rådførast.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

14.06.2021 - Status frå kriseleinga

Det er totalt teke 791 negative testar og 1 positiv.

Vaksine:

447 personer har fått 1. dose. 313 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)
Totalt 760 doser satt.

Vaksinering dei komande vekene:

- Veke 24 – Totalt 10 glas, 6 glas til første dose og 4 glas til 2. dose (prioriteringsgruppe 6 og 7)

- Veke 25 – Totalt 11 glas, 8 glas til første dose og 2 glas til 2. dose (prioriteringsgruppe 7 og 8)

I veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Prioriteringslista er pr. i dag slik:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
 5. og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 
 6. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 9. Alder 55-64 år
 10. Alder 45-54 år
 11. Alder 18-24 år og 40-44 år
 12. Alder 25-39 år

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing:

Det nærmar seg skuleferie. Legekontoret har god testkapasitet og vi oppmodar alle vidaregåande elevar og studentar som kjem heim til sommaren om å teste seg.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Ved spørsmål om gjennomføring av arrangement eller liknande i kommunen kan kommunelegen rådførast.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

07.06.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er totalt teke 781 negative testar og 1 positiv.

Vaksine:

 • 411 personer har fått 1. dose
 • 289 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)
 • Totalt 700 doser satt.

Vaksinering dei komande vekene:

 •  Veke 23 – Totalt 10 glas, 4 glas til 1. dose og 6 glas til 2. dose.
  - Oppstart prioriteringsgruppe 5
 • Veke 24 – Totalt 10 glas, 6 glas til 1. dose og 4 glas til 2. dose.
  - Prioriteringsgruppe 5 og 6

I veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing:

Det nærmar seg skuleferie. Legekontoret har god testkapasitet og vi oppmodar alle vidaregåande elevar og studentar som kjem heim til sommaren om å teste seg.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.


Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

31.05.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er totalt teke 774 negative testar og 1 positiv.

Vaksine:

 • 388 personer har fått 1. dose
 • 246 personer har fått 2. dose (fullvaksinerte)
 • Totalt 634 doser satt

Vaksinering dei komande vekene:

- Veke 22 (denne veka) – Totalt 11 glas, 4 glas til første dose og 7 glas til 2. dose. Alle i prioriteringsgruppe 4 skal ha fått tilbod om 1. dose. Ta kontakt med legekontoret dersom du ikkje er kontakta.

- Veke 23 – Totalt 10 glas, 4 glas til første dose og 6 glas til 2. dose. Oppstart prioriteringsgruppe 5.

I veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing:

Det nærmar seg skuleferie og legekontoret har god testkapasitet. Vi  oppmodar difor alle vidaregåande elevar og studentar som kjem heim til sommaren om å teste seg.

Råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

25.05.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er totalt teke 752 negative testar og 1 positiv.

Vaksine:

Til nå har 386 personar fått første dose og 201 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 587 vaksinedoser.

Vaksinering dei komande vekene:

 • Veke 21 (denne veka) – 8 glass (48 vaksinedoser) kun til 2. dose.
 • Veke 22 – Totalt 11 glass, 4 glass til første dose og 7 glass til 2. dose. Alle i prioriteringsgruppe 4 skal ha fått tilbod om 1. dose. Hvis ikkje, ta kontakt med legekontoret.
 • Veke 23 til 28 vil vi få ca. 30 % færre vaksiner, då kommunar med høgare smittetrykk skal få auka antal. Desse vaksinene vil vi få igjen i veke 29-31. Legekontoret vil ha god kapasitet til å vaksinere også i ferietida.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.


Frå 27. mai startar regjeringa trinn 2 i sin gjenopningsplan.

Nasjonalt:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

- Nissedal held på lokale tiltak ift gult nivå fram til sommarferien.

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt)

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

Regler for hele landet

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

23.05.2021 - Status frå kriseleiinga

Status 23.05.21 kring smittetilfelle i Nissedal kommune

I samband med at ein person er smitta i Nissedal vart det fredag teke 21 testar av husstandsmedlemmer og nærkontaktar. Prøvesvara har no kome og stadfesta  – ALLE NEGATIVE.

Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, og smittevernlegen har ansvar for håndteringen lokalt.

Alle som får luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg sjuke, må ta kontakt med legekontoret for å bli testa for Covid-19.  
Viss du har symptom som kan skyldast Covid-19, skal du halde deg heime. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikkje oppsøkje lege eller annan helseteneste.

Telefonnummer til legekontoret er 35 04 84 20, og telefonnummer til Legevakta er 116 117

Er det særskilte spørsmål knytt til smittesporing kan du nå kommunen på mobilnummer 40 48 08 77 i pinsehelga.

Heimesida blir oppdatert så snart vi har meir informasjon.

Halvor Homme

ordførar
Tlf 90 77 77 57

 

21.05.2021 - Status frå kriseleiinga

21.05.2021 - Positiv test covid-19 i Nissedal kommune

Det er i dag blitt bekrefta at 1 person har avlagt postiv test av covid – 19 i Nissedal kommune.

Personen har blitt smitta i eit studentmiljø utanfor kommunen, men avlagt positiv prøve her.

Personen er isolert, og alle nærkontakter er satt i karantene. Smittesporingsteamet har gått breitt ut og har så langt god kontroll på situasjonen. Kriseleiinga fylgjer situasjonen tett, og smittevernlegen har ansvar for håndteringen lokalt.

Alle som får luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg sjuke, må ta kontakt med legekontoret for å bli testa for Covid-19.  

Viss du har symptom som kan skyldast Covid-19, skal du halde deg heime. Ved behov for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikkje oppsøkje lege eller annan helseteneste.

Telefonnummer til legekontoret er 35 04 84 20, og telefonnummer til Legevakta er 116 117

Er det særskilte spørsmål knytt til smittesporing kan du nå kommunen på mobilnummer 40 48 08 77 i pinsehelga.

Heimesida blir oppdatert så snart vi har meir informasjon.


Halvor Homme

ordførar
Tlf 90 77 77 57

10.05.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 701 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 359 personar fått første dose og 150 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 509 vaksinedoser.

I løpet av denne veka  (veke 19) vil vi få 6 glass vaksiner  (36 doser). Neste veke (veke 20) vil vi få 7 glass vaksiner (42 doser).

- Prioriteringsgruppe 4 –  (Personar 65 – 74 år OG risikopasientar 18 – 16 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp) - vaksinering på legekontoret.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

17. mai:

Det har no kome nasjonale råd for 17. mai. Komiteane må difor legge til grunn retningslinene som gjeld for gjennomføring av arrangement.


Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

03.05.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 622 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 342 personar fått første dose og 119 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 461 vaksinedoser.

I løpet av denne veka  (veke 18) vil vi få 8 glass vaksiner. (48 doser.) Vi er i gang med vaksiner på personar fødd i 1953. Neste veke (veke 19) vil vi få 6 glass vaksiner. (36 doser.)

 • Prioriteringsgruppe 4 –  (Personar 65 – 74 år OG risikopasientar 18 – 16 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp) - vaksinering på legekontoret

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendigt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

17. mai:

Det har no kome nasjonale råd for 17. mai. Komiteane må difor legge til grunn retningslinene som gjeld for gjennomføring av arrangement.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

26.04.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 610 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 307 personar fått første dose og 100 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 407 vaksinedoser.

I løpet av denne veka  (veke 17) vil vi få 9 glass vaksiner (54 doser).
- Prioriteringsgruppe 4 – (Personar 65 – 74 år OG risikopasientar 18 – 16 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp) - vaksinering på Mila.

Neste veke (veke 18) vil vi få 8 glass vaksiner (48 doser).
- Prioriteringsgruppe 4 – vaksinering på Mila.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig  å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

17. mai:

Det har no kome nasjonale råd for 17. mai, komiteane må difor legge til grunn retningslinene som gjeld for gjennomføring av arrangement.

 

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

19.04.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 610 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 265 personar fått dose nr. 1 og 100 personer har fått dose nr. 2. Totalt er det satt 365 vaksinedoser.

I løpet av denne veka  (veke 16) vil vi få 7 glass vaksiner (42 doser.)

 • Prioriteringsgruppe 4 – (Personar 65 – 74 år OG risikopasientar 18 – 16 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp)
 • Vaksinering på legekontoret.

Neste veke (veke 17) vil vi få 9 glass vaksiner (54 doser.)

 • Prioriteringsgruppe 4 – vaksinering på Mila.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak.

17. mai:

Så langt har det ikkje kome nokon nasjonale føringar av feiringa, men vi håpar det vil kome presisering av dette frå sentralt hald om kort tid. Per i dag må ein difor legge til grunn retningslinene som gjeld for gjennomføring av arrangement.

Hald 1 meter avstand. Hald hendande reine. Hald deg heime om du er sjuk.


Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

14.04.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 602 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 218 personar fått første dose og 99 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  317 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 15) vil vi få 8 glass vaksiner (48 doser). Desse er prioritert til å få vaksine:

 • Prioriteringsgruppe 4 (Personer 65 – 74 år OG risikopasienter 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) – vaksinering på Mila.

Neste veke (veke 16) vil vi få 7 glass vaksiner (42 doser). Desse er prioritert til å få vaksine:

 • Prioriteringsgruppe 4 – vaksinering på legekontoret.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. 13. april la Statsministeren fram plan for trinnvis gjenopning av samfunnet. Nye nasjonale anbefalingar og reglar gjeldande frå 16. april er slik:

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Høyere utdanning

 • Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

12.04.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 602 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 218 personar fått første dose og 99 personer har fått andre dose. Totalt er det satt  317 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 15) vil vi få 8 glass vaksiner (48 doser).

 • Prioriteringsgruppe 4 (Personer 65 – 74 år OG risikopasienter 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) – vaksinering på Mila.

Neste veke (veke 16) vil vi få 7 glass vaksiner (42 doser).

 • Prioriteringsgruppe 4 – vaksinering på legekontoret.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Tiltaka gjeld frå torsdag 25. mars og gjeld til 14.april.

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

06.04.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 589 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 176 personar fått første dose og 99 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  275 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 14) vil vi få 7 glass vaksiner (42 doser).

 •   Prioriteringsgruppe 4 (Personer 65 – 74 år OG risikopasienter 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp).

Neste veke (veke 15) vil vi få 8 glass vaksiner (48 doser).

 •   Prioriteringsgruppe 4

Kommunen vil frå neste veke ta i bruk Mila som vaksinasjonsstad.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Tiltaka gjeld frå torsdag 25. mars og gjeld til 14.april.

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: ​
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.
 

Halvor Homme
ordførar

29.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 575 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 152 personar fått første dose og 99 personer har fått andre dose. Totalt er det satt  251 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 13) vil vi få 4 glass vaksiner. Desse vil gå til: Prioriteringsgruppe 3 (Personar 75 – 84 år)

Neste veke (veke 14) vil vi få 5 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.) Desse vil gå til: Startar på prioriteringsgruppe 4 (personer 65 – 74 år OG risikopasienter 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). (Kvart glass innheld 5-6 doser, og det er vaksinetypen frå Pfizer som blir satt).

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing av Covid-19:

Alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 for å avtale tid for testing.

I påska er det også mange elevar og studentar som kjem heim til Nissedal. Er du usikker på om du bør teste deg, ta gjerne kontakt med legekontoret. Legekontoret har god testkapasitet og du er hjarteleg velkommen heim til Nissedal.

Siste anledning for å ta koronatest i påska er onsdag kl. 10.00 denne veka. Etter det er det legevakta i Arendal som må kontaktast på telefon 116 117.

Påske:

Med bakgrunn i at det kjem mange tilreisande til kommunen i påska vil kriseleiinga kome med ei anbefaling om at: 

ALLE BØR BRUKE MUNNBIND PÅ BUTIKKANE I NISSEDAL KOMMUNE. Dette gjeld ikkje born under 12 år. 

Dersom smittetrykket endrar seg kan det kome endringar på kort varsel.

Handlevettreglar:

 1. Planlegg handelen! 
  Handle helst aleine, og hugs at du kan bruke heile opningstida. Gjer gjerne innkjøp for andre, spesielt for dei som er i risikogruppa.
 2. Pass på god håndhygiene!
  Bruk hånddesinfeksjon eller bruk håndvask i butikken.
 3. Hold minst 2 meter avstand til andre kunder og betjening!
  Bruk munnbind når 2 meter ikkje er mogleg å overhalde.
 4. Berør minst mogleg!
  Unngå å ta på varer du ikkje skal kjøpe og bruk kort når du skal betale.
 5. Er du smitta eller usikker på om du kan vere det, skal du ikkje gå i butikken!
  Ta kontakt med butikkane, fleire butikkar har moglegheit for heimkøyring.
 6. Sett deg inn i lokale påbud, og fylg dei!
  Vi samarbeider for å hindre at smitten sprer seg
 7. Respekter begrensingar på antal kundar i butikken!
  Dersom det blir nødvendig, kan du bli bedt om å vente utanfor.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak, og er slik frå torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare.

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: 
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

Vi vil ynskje alle ei trygg og god påske!

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.


Halvor Homme
ordførar

 

24.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 542 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 125 personar fått første dose og 96 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  221 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 12) vil vi få 5 glass vaksiner. Neste veke (veke 13) vil vi få 4 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Kommunen vil no i gang med vaksinering av dei som er fødd i 1946. Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing av Covid-19:

Alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 for å avtale tid for testing. Er du usikker på om du bør teste deg, ta gjerne kontakt med legekontoret.

Til påske er det mange elevar og studentar som kjem heim til Nissedal. Legekontoret har god testkapasitet og du er hjarteleg velkommen heim til Nissedal.

Påske:

Kriseleiinga har på nytt drøfta eit eventuelt påbod om munnbind, men kome fram til at vi opprettheld råda frå møtet i kriseleiinga 22.03.21

Nissedal kommune er framleis på risikonivå 1, og har per i dag ikkje smittetrykk i kommunen, men med bakgrunn i at det kjem mange tilreisande til kommunen i påska vil kriseleiinga kome med ei anbefaling om at ALLE BØR BRUKE MUNNBIND PÅ BUTIKKANE I NISSEDAL KOMMUNE.  Dette gjeld ikkje born under 12 år.

Dersom smittetrykket endrar seg kan det kome endringar på kort varsel.

Her er Regjeringas anbefalingar for påska 2021:

Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Sosialt

 • Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
  • Bruk munnbind i butikker
  • Kun én i familien handler
  • Handle på tidspunkter da ikke alle andre handler
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente turisthytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom turisthytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.

Nye nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak. Regjeringa la i går kveld fram desse nasjonale tiltaka. Tiltaka trer i kraft frå midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare.

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud:
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.


Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

22.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 542 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 125 personar fått første dose og 96 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  221 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 12) vil vi få 5 glass vaksiner. Neste veke (veke 13) vil vi få 4 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Kommunen vil no i gang med vaksinering av dei som er fødd i 1946. Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing av Covid-19:

Alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 for å avtale tid for testing. I påska er det også mange elevar og studentar som kjem heim til Nissedal. Er du usikker på om du bør teste deg, ta gjerne kontakt med legekontoret.

Legekontoret har god testkapasitet og du er hjarteleg velkommen heim til Nissedal.

Påske:

Kriseleiinga har i dag drøfta eit eventuelt påbod om munnbind.

Nissedal kommune er framleis på risikonivå 1, og har pr. i dag ikkje smittetrykk i kommunen, men med bakgrunn i at det kjem mange tilreisande til kommunen i påska vil kriseleiinga kome med ei anbefaling om at ALLE BØR BRUKE MUNNBIND PÅ BUTIKKANE I NISSEDAL KOMMUNE. (Dette gjeld ikkje born under 12 år).

Dette er ikkje eit påbod, men ei anbefaling frå 24. mars tom. 7. april.

Dersom smittetrykket endrar seg kan det kome endringar på kort varsel.

Nasjonale råd:

For tilreisande har regjeringa kome med anbefalingar på korleis ferien kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte:
Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

15.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 503 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 109 personar fått første dose og 94 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  203 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 11) vil vi få 3 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Vi har ikkje fått tal for levering av vaksiner neste veke endå. (veke 12)

Kommunen er no på vaksinering av dei som er fødd i 1942/43.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.

Påske:

Det er snart påskeferie, og i samband med dette har regjeringa kome med anbefalingar på korleis ferien kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte:

Generelt

 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Reiser

 • Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.
 • Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.
 • Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.
 • Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.
 • Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.
 • Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.
 • Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.
 • Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.
 • Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.
 • Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.
 • Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 
 • Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Sosialt

 • Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.
 • Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.
 • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Gudstjenester og andre markeringer

 • Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune.


Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

08.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 490 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 102 personar fått første dose og 83 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  185 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 10) vil vi få 3 glass vaksiner. Neste veke (veke 11) vil vi få 3 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Kommunen vaksinerar no dei som er fødd i 1942/43.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.

Vi skriv no mars i kalenderen, og det er eit år sidan nedstenginga av landet. Sjølv om vi her i Nissedal endå ikkje har smitte, er det viktig at vi no fram til alle blir vaksinert er nøye på råda om god handhygiene, halde avstand og halde seg heime når ein er sjuk.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

01.03.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 480 negative testar.

Vaksine:

Til nå har 99 personar fått første dose og 56 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt  155 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 9) vil vi få 5 glass vaksiner. Neste veke (veke 10) vil vi få 3 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Kommunen er framleis på vaksinering av dei som er fødd i 1941, då det er dose 2 som settast denne veka av dei vaksinene vi har fått.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering.
Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.

Vinterferie:

Dette er regjeringas anbefalingar for vinterferien:

Generelt

Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.

Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser

Vi fraråder reiser til utlandet.

Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.

Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.

Besøk

De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.

Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter

Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.

Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.

Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.

God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

22.02.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 456 negative testar.

Vaksine:

Når det gjeld vaksinering er kommunen godt i gang med dette. Til nå har 99 personar fått første dose og 32 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 131 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 8) vil vi få 4 glass vaksiner.
-neste veke (veke 9) vil vi få 5 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

Kommunen er denne veka i gang med å vaksinere dei som er fødd i 1941.
Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Vinterferie

Dette er regjeringas anbefalingar for vinterferien:

Generelt

Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Reiser

Vi fraråder reiser til utlandet.
Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.

Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.

Sosialt

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.

Besøk

De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.

Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

Butikker og aktiviteter

Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.

Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.

Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.

God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden.

 

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

15.02.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 448 negative testar.
 
Vaksine:
 
Når det gjeld vaksinering er kommunen godt i gang med dette. Til nå har 86 personar fått første dose og 21 personer har også fått dose 2. Totalt er det satt 107 vaksinedoser. 
 
I løpet av denne veka (veke 7) vil vi få 4 glass vaksiner.
-neste veke (veke 8) vil vi få 4 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)
 
Kommunen er denne veka i gang med å vaksinere dei som er fødd i 1941.
Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.
 
Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.
 
Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
 
Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. 
Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass.
 
Vinterferie:
 
Dette er regjeringas anbefalingar for vinterferien:
 
"Generelt
Det er viktig å holde seg hjemme hvis man ikke er frisk, og teste seg så snart som mulig hvis man tror man er smittet med covid-19.
Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.
 
Reiser
Vi fraråder reiser til utlandet.
Du kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 
Hvis du skal bo på hotell, må du være forberedt på å gå i karantene til situasjonen er avklart hvis det blir et smitteutbrudd der. Hold avstand til andre gjester, og følg hotellets smittevernregler. Du bør begrense opphold i fellesarealene for å redusere risiko for smitte der.
 
Det er viktig at du setter deg inn i og følger smittevernreglene som gjelder dit du skal.
 
Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Hvis det for eksempel i hjemkommunen din er krav om å bruke munnbind, bør du derfor gjøre det i de samme situasjonene også i kommunen du reiser til, selv om de ikke har et tilsvarende krav.
 
Sosialt
Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, og være sammen med få personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Man bør fortrinnsvis samles utendørs, der er smitterisikoen mindre. Hvis noen er i en risikogruppe, bør det tas ekstra hensyn.
 
Besøk
De nasjonale anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, gjelder også ved besøk til f.eks. hytta i vinterferien. Det betyr at det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som er i husstanden din, så lenge du kan holde minst én meters avstand til gjestene til enhver tid. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere.
Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.
 
Butikker og aktiviteter
Handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise. Hvis du må handle nødvendige varer andre steder, velg tidspunkter når det er lite folk, og gå helst kun én fra husstanden.
 
Velg helst aktiviteter som foregår utendørs. Ved besøk på alpinanlegg, badeland eller andre steder, må man følge virksomhetenes smittevernråd.
 
Unngå i størst mulig grad å oppsøke steder der mange er samlet og det ikke er lett å holde avstand, slik som serveringssteder og skistuer.
 
God håndhygiene og avstand til andre gjelder hele tiden."
 
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.
 
Halvor Homme
ordførar

08.02.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 445 negative testar.

Vaksine:

Når det gjeld vaksinering er kommunen godt i gang med dette. Til nå har 50 personar fått første dose og 21 personer har også fått andre dose. Totalt er det satt 71 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 6) vil vi få 6 glass med vaksiner, og i løpet av neste veke (veke 7) vil vi få 4 glass med vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.)

I løpet av denne veka er vi i gang med å vaksinere dei som er fødd i 1940. Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling.

Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Per i dag veit vi ikkje nøyaktig kor mange doser vi vil få, og når dei vil kome, men helseavdelinga i Nissedal er godt førebudd. Det er utarbeida ein plan for massevaksinasjon, og ein tek utgangspunkt i å fylgje noko av dei same rutinane som ved den årlege influensavaksinasjonen.

Dersom det kjem mange vaksinedoser på ein gong vil ein nytte Mila som vaksinasjonsstad. Kjem det færre vaksiner i kvar omgang vil legekontoret/kommunestyresalen bli nytta som vaksinasjonsstad.

Vaksina vil vere gratis, og det er frivillig å bli vaksinert.

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

01.02.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 432 negative testar.

Vaksine:

Når det gjeld vaksinering er kommunen godt i gang med dette. 36 personar i Nissedal kommune er per 01.02.21 vaksinert med dose nr.1, og av desse har 5 personar fått dose nr. 2.

I løpet av neste veke (veke 6)  vil bebuarane på omsorgssenteret og i omsorgsbustadane vere fullvaksinerte (dose nr. 1 og 2). Det same gjeld nokon av dei som er definert som kritisk helsepersonell.

Det vil i løpet av veka bli satt vaksine på dei over 85 år. Ca. 24 doser denne veka.

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Per i dag veit vi ikkje nøyaktig kor mange doser vi vil få, og når dei vil kome, men helseavdelinga i Nissedal er godt førebudd. Det er utarbeida ein plan for massevaksinasjon, og ein tek utgangspunkt i å fylgje noko av dei same rutinane som ved den årlege influensavaksinasjonen.

Dersom det kjem mange vaksinedoser på ein gong vil ein nytte Mila som vaksinasjonsstad. Kjem det færre vaksiner i kvar omgang vil legekontoret bli nytta som vaksinasjonsstad.

Vaksina vil vere gratis og frivillig. Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

25.01.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 425 negative testar.

Kriseleiinga i kommunen har vekentlege møte og vurderer smittesituasjonen, råd og tiltak for Nissedal.

I 25 kommunar på austlandet er det no innført kraftige og strengare tiltak for å slå ned på den britiske virusvarianten og hindre ytterlegare spreiing.

Kommunane dette gjeld er:

Nordre Follo, Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Oslo, Vestby, Våler,Ås, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Situasjonen her i Nissedal er så langt ikkje endra frå tidlegare. Vi har framleis ingen smitta og vurderer difor at det ikkje er naudsynt å sette i verk sterkare tiltak her pr. i dag, enn å fylgje dei nasjonale råd og føringane som er gitt.

Men vi vil på det sterkaste oppmode innbyggjarane i Nissedal til no å unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige og særleg ikkje til dei kommunane lista opp over her.

Vi vil også minne om at tilreisande til kommunen, hytteturistar og andre viser forsiktighet og fylgjer dei nasjonale råda om å unngå unødig reiser dersom dei besøker Nissedal kommune.

Råd til alle i befolkningen  

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 

 • Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.      

 • Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom.

 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

For meir informasjon om råd og regelverk sjå: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.


Halvor Homme
ordførar

18.01.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 411 negative testar.
 
I starten av januar la regjeringa fram strengare reglar og anbefalingar enn det som var hausten 2020. No når smittetrenden syner ei forsiktig utflating lettar ein no att på nokre av tiltaka. 
 
For Nissedal kommune vil dette sei at vi også går tilbake og lettar på desse tiltaka i kommunen:
 
 • Nissedal ungdomsskule går tilbake til gult nivå frå 19.01.21
 • Alle aktivitetar i fleirbrukshuset for born/unge opp til 20 år opnar att.
Dette gjeld trening innandørs for born og unge, bading  og ungdomsklubb.
 • Laurdagsbading vil vere som før nyttår, med påmelding og avgrensing på antal badegjester samstundes.
 • Det vil framleis ikkje vere tilgang på ungdomsklubben for vgs elevar. 
 • Biblioteket vil vere opent, men med avgrensingar på kor mange som kan vere inne samstundes. 
 • Frisklivstreninga med fysioterapeut kan starte opp att.
 
Vaksine:
Når det gjeld vaksinering er kommunen godt i gang med dette. I løpet av veka vil alle bebuarane på omsorgssenteret vere vaksinert, og dette er vi særs glade for. 
 
Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.
 
Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
 
Per i dag veit vi ikkje nøyaktig kor mange doser vi vil få, og når dei vil kome, men helseavdelinga i Nissedal er godt førebudd. Det er utarbeida ein plan for massevaksinasjon, og ein tek utgangspunkt i å fylgje noko av dei same rutinane som ved den årlege influensavaksinasjonen.
 
Dersom det kjem mange vaksinedoser på ein gong vil ein nytte Mila som vaksinasjonsstad. Kjem det færre vaksiner i kvar omgang vil legekontoret bli nytta som vaksinasjonsstad.
 
Vaksina vil vere gratis og frivillig.
 
Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering. 
Alle vil bli kontakta med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass.
 
Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.
 
Halvor Homme
ordførar

11.01.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 400 negative testar.

I desse dagar er kommunen i gang med å legge planar og vere førebudd på mottak av utstyr, vaksine og vaksinasjon av innbyggjarane.

I fyrste omgang har Nissedal fått 5 doser. Desse vart gitt til bebuarar på omsorgssenteret førre veke. I løpet av denne veka vil vi truleg få 5 nye doser.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Per i dag veit vi ikkje nøyaktig kor mange doser vi vil få, og når dei vil kome, men helseavdelinga i Nissedal er godt førebudd. Det er utarbeida ein plan for massevaksinasjon, og ein tek utgangspunkt i å fylgje noko av dei same rutinane som ved den årlege influensavaksinasjonen.

Dersom det kjem mange vaksinedoser på ein gong vil ein nytte Mila som vaksinasjonsstad. Kjem det færre vaksiner i kvar omgang vil legekontoret bli nytta som vaksinasjonsstad.

Vaksina vil vere gratis og frivillig.

Det vil ikkje bli naudsynt å bestille time for vaksinering.

Alle vil bli kontakta med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass.

Meir informasjon vil bli lagt ut fortløpande her på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

04.01.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 383 negative testar.

Etter eit auka smittetrykk i landet har det no kome nye reglar og anbefalingar frå nasjonalt hald.

 • For Nissedal kommune er ungdomsskulen på raudt nivå frå måndag 4. januar

Raudt nivå inneber m.a. oppdeling i mindre kohortar. Kvar klasse er nå ein kohort. Kohortane skal ikkje omgås kvarandre i løpet av dagen, heller ikkje i friminutta. Det er innskjerpa reglar i høve til avstand. Dette gjeld både elevane i mellom og mellom lærar/elev. Det er særs viktig at inndeling i nye kohortar blir teke på alvor.

Det blir faste lærarar på ungdomsskulen, men faglærarar kan undervise i ulike kohortar. Det vil sei at nokre faglærarar vil undervise både på ungdomsskulen og på barnesteget. Dette er i tråd med rettleiar frå Udir. 

Reinhald blir og heva til raudt nivå på ungdomsskulen.

 • All aktivitet i fleirbrukshuset vil bli stengt fram til 18. januar

Dette inneber innandørs idrettsaktivitetar, kino, bading og ungdomsklubb.

Biblioteket vil vere opent, men det blir sett avgrensingar på kor lenge ein kan opphalde seg på biblioteket og kor mange som kan vere inne samstundes.

 • Heimekontor, kurs/møte,tenestereiser:

Det blir mogleg for bruk av heimekontor for tilsette i kommunen som kan ha dette etter avtale med sin næraste leiar.

For å halde reisevirksomheten på eit lågast mogleg nivå skal alle tenestereiser for tilsette ut av kommunen avklarast med rådmannen. (Dette er ei vidareføring frå tidlegare, gjeldane ut januar 21.)

 • Vaksine:

I desse dagar er kommunen i gang med å legge planar og vere førebudd på mottak av utstyr, vaksine og vaksinasjon av innbyggjarane.

I fyrste omgang vil Nissedal få 5 doser, og desse vil bli gitt til bebuarar på Nissedal omsorgssenter.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Meir informasjon om vaksinasjon vil kome etter kvart, og bli lagt ut på heimesida.

Frå 4. januar har regjeringa kome med desse nasjonale reglane/oppmodingane fram til 18. januar:

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kommer regjeringen med følgende anbefalinger og frarådinger de neste to ukene:

Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

03.01.2021 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal.

Etter eit auka smittetrykk i landet har det no kome nye reglar og anbefalingar frå nasjonalt hald.

For Nissedal kommune vil ungdomsskulen gå over til raudt nivå frå måndag 4.januar. Elevane møter som vanleg på skulen og vil få meir informasjon.

All aktivitet i fleirbrukshuset vil bli stengt fram til 18. januar.

Nasjonale smitteverntiltak frå 4. januar finn du her:

Regjeringen innfører fra i morgen, 4. januar, disse påbudene og forbudene frem til 18. januar:

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kommer regjeringen med følgende anbefalinger og frarådinger de neste to ukene:

Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Meir informasjon om desse tiltaka vil bli lagt ut i morgo 4. januar.

Halvor Homme
ordførar

21.12.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 350 negative prøver.

Det nærmar seg jolehøgtid og etterlengta fridagar saman med familie og vener. I Nissedal er vi framleis i den heldige situasjonen at vi ikkje har fått påvist tilfelle av covid-19, men vi fylgjer situasjonen tett.

I desse dagar er no kommunen i gang med å legge planar og vere førebudd på mottak av utstyr, vaksine og vaksinasjon av innbyggjarane når godkjent vaksine kjem på plass.

Vaksinasjon vil gå føre seg i tråd med reglane etter anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Meir informasjon om vaksinasjon vil kome etter kvart, og bli lagt ut på heimesida.

Gjennom jola vil opningstida på legekontoret vere slik:

 • Måndag 28.12. kl. 09.00 - 14.00  
 • Tysdag 29.12. kl. 09.00 - 14.00
 • Onsdag 30.12. kl. 09.00 - 14.00

Ved behov, kontakt Arendal legevakt på telefon 116 117

For dei som har behov for  koronatesting utanom legekontorets opningstid er det legevakta som kan kontaktast.

Så minner vi om:

Dette er anbefalingene fra regjeringen for jula 2020:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Fraråder utenlandsreiser

Regjeringen ønsker ikke utstrakt utenlandsreising i julen.

Av råd om jolehandel og innkjøp til kommunens innbyggjarar minner vi om desse råda:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
  (Felle Landhandel, Spar Treungen og Nissedal Landhandel kan tilby heimkjøring av varer. Kontakt din lokalbutikk direkte for førespurnad)
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

Til slutt vil kriseleiinga takke alle for den flott innsatsen som blir lagt ned av innbyggjarane i Nissedal kommune. At Nissedal er einaste kommunen så langt utan smitte i Vestfold og Telemark skyldast ikkje bare flaks. Vi ser ser at kvar einskild av dykk er flinke til å fylgje anbefalingane som blir gjeve og er med på å bidra til at Nissedal er ein god og trygg stad å bu.

God jol og godt nytt år!

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

14.12.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 336 negative prøver.

Regjeringa la tysdag 02.12 fram desse råda som gjeld jola 2020.

Dette er anbefalingene fra regjeringen:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Fraråder utenlandsreiser

Regjeringen ønsker ikke utstrakt utenlandsreising i julen.

Av råd om jolehandel og innkjøp til kommunens innbyggjarar minner vi om desse råda:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
  (Felle Landhandel, Spar Treungen og Nissedal Landhandel kan tilby heimkjøring av varer. Kontakt din lokalbutikk direkte for førepurnad)
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

07.12.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 316 negative prøver.

Regjeringa la tysdag 02.12 fram desse råda som gjeld jola 2020.

Dette er anbefalingene fra regjeringen:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Fraråder utenlandsreiser

Regjeringen ønsker ikke utstrakt utenlandsreising i julen.

Av råd om jolehandel og innkjøp til kommunens innbyggjarar minner vi om desse råda:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
  (Felle Landhandel, Spar Treungen og Nissedal Landhandel kan tilby heimkjøring av varer. Kontakt din lokalbutikk direkte for førepurnad)
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

30.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 316 negative prøver.

I samband med at det er mange pendlerar, fritidsreisande og hytteinnbyggjarar i kommunen nå mot jol og fridagar, minner vi her om dei nasjonale råda som gjeld fritidsreisande:

Anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser

Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

Gjennomføring av nødvendige reiser

Arbeidsreiser kan gjennomføres, men du bør være nøye med å følge smittevernråd og holde god avstand til andre.

Reiser til fritidseiendommer, uten kontakt med andre, kan gjennomføres. Du bør da handle hjemme før du reiser til hytta.

Reiser hjem til jul kan være viktig for mange og kan derfor gjennomføres. Dersom du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte bør du ta forhåndsregler i 10 dager etter ankomst:

 • Reduser antall nærkontakter.
 • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
 • Vær særlig nøye med hånd- og hoste hygiene
 • Vær særlig oppmerksom på symptomer
 • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.

Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.

Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser. Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

Krav på helsehjelp

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

Av råd om jolehandel og innkjøp til kommunens innbyggjarar minner vi om desse råda:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
  (Felle Landhandel, Spar Treungen og Nissedal Landhandel kan tilby heimkjøring av varer. Kontakt din lokalbutikk direkte for førepurnad)
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

23.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal. Det er teke 307 negative prøver.

I samband med at det er mange pendlerar, fritidsreisande og hytteinnbyggjarar i kommunen nå mot jol og fridagar minner vi her om dei nasjonale råda som gjeld fritidsreisande:

 • Anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser
  Det er anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er anbefalt fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.
   
 • Gjennomføring av nødvendige reiser
  Arbeidsreiser kan gjennomføres, men du bør være nøye med å følge smittevernråd og holde god avstand til andre.
   
 • Reiser til fritidseiendommer, uten kontakt med andre, kan gjennomføres. Du bør da handle hjemme før du reiser til hytta.
   
 • Reiser hjem til jul kan være viktig for mange og kan derfor gjennomføres. Dersom du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte bør du ta forhåndsregler i 10 dager etter ankomst:
  • Reduser antall nærkontakter.
  • Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen.
  • Vær særlig nøye med hånd- og hoste hygiene
  • Vær særlig oppmerksom på symptomer
  • Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.
    
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
   
 • Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser. Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 
   
 • Krav på helsehjelp
  Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.


Av råd om jolehandel og innkjøp til kommunens innbyggjarar minner vi om desse råda:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

 

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

16.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. Det er teke 292 negative prøver.

Det nærmar seg desember og fleire er nå i gang med å tenke på jolehandel og innkjøp. Av smittevernomsyn oppmodar vi difor i år til:

 • Handle lokalt, gjerne på tidspunkt og dagar det ikkje er mykje kundar i butikkane.
 • Å handle på nett er også ei god løysing.
 • Reiser du på jolehandel eller har andre ærend i kommunar med mykje smitte, kan det vere ein god ide å gå inn på heimesida til den kommunen du skal til for å sjå om dei har særskilte tiltak eller føringar enn dei nasjonale råda.

 

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

12.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal.

Nissedal kommune fekk i dag melding om at det var blitt påvist smitte på ein folkeregistrert innbyggjar, men denne personen oppheld seg ikkje i kommunen for tida.

Etter kort tid kom kontrabeskjed og det er diverre gjort ein feil frå FHI.  Prøva som var teke var likevel negativ – og Nissedal kommune har framleis ingen smitta.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

09.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ikkje påvist smitte i Nissedal. 282 negative testar er teke så langt.

Kriseleiinga i Nissedal kommune fylgjer situasjonen tett og har jamlege møte.  

Endringar og sentrale føringar av tiltak både nasjonalt og lokalt skjer ofte raskt i takt med smittesituasjonen i landet.
No har ikkje Nissedal hatt behov for å iverksette særskilte tiltak i kommunen, men vi fylgjer dei nasjonale retningslinene og helsemyndigheitene sine råd.

Det kan vere vanskeleg å orientere seg i alle råd og føringar, så vi ynskjer difor at det skal vere ein låg terskel for både lokalt næringsliv og frivillige lag- og organisasjonar i kommunen til å ta kontakt med oss i kriseleiinga ved spørsmål.

Kommunens kriseleiing kan nås på e-post: postmottak@nissedal.kommune.no eller direkte til:

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

05.11.2020 - Status frå kriseleiinga

Det er framleis ingen påvist smitte i Nissedal.

I takt med at smitta har auka dei siste vekene i landet, la regjeringa i dag fram nye tiltak. Dei nye tiltaka kan du sjå under, og vi oppmodar alle til å fylgje dei råd og føringane som er lista under her.

Nye nasjonale anbefalinger:

Råd om redusert sosial kontakt

 • Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker i de kommende ukene.

Råd om besøk til personer i risikogruppa

 • Unge og voksne som har vært i situasjoner der det ikke har vært minst en meters avstand, bør holde to meters avstand til personer i risikogruppen.

Råd om å unngå unødvendige reiser innenlands

 • Alle unødvendige innenlandsreiser frarådes. Du må gjøre en vurdering om reisen du skal gjøre er nødvendig og om du kan unngå kontakt med andre mennesker under reisen.
 • Arbeidsreiser kan vurderes som nødvendige.
 • Reiser til fritidsbolig kan gjennomføres, dersom du ikke har kontakt med andre og du bør unngå å gå på butikker og offentlige steder i hyttekommunen.

Råd til skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høyskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterlige.

Nye nasjonale regler

Arrangementer og sosiale sammenkomster

 • Maks 20 personer på private arrangement når du leier/låner et lokale på et offentlig sted. Det kan for eksempel gjelde dåpsselskap, bryllupsfest, konfirmasjonsfeiring eller bursdagsfeiringer, firmafest eller julebord på et offentlig lokale.
 • Maks 50 deltakere på offentlige arrangement med faste sitteplasser, hvor det ikke er fastmonterte seter.
 • Maks 200 deltakere på offentlig arrangement på et innendørs offentlig sted som har fastmonterte seter.
 • (Ikke ny:) Maks 600 deltakere på offentlig arrangement utendørs med fastmonterte seter. Deltakerne skal være delt opp i 3 grupper på maks 200 personer i hver. Avstand på minst to meter mellom de tre gruppene. Avstand på minst 1 meter innad i gruppen på 200.

Endringene iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november

Vær oppmerksom på at regler om avstand, ansvarlig arrangør og registrering av gjester gjelder som før. 

Serveringssteder

 • Nasjonalt skjenkestopp på alle serveringsstedet ved midnatt.
 • Stans på innslipp av nye personer på serveringssteder med skjenkebevilling etter kl. 22 i hele landet.

Endringene iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. Kommunen du bor i kan ha strengere regler.

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt.)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet skal utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

02.11.20 - Status frå kriseleiinga

Vi skriv no november i kalenderen, og vi har framleis ingen med påvist smitta i Nissedal. Det er teke 260 prøver i kommunen, og alle er negative.

Førre veke kom Regjeringa med fleire nye tiltak for å begrense smittespreiinga.
I tillegg til råda om god handhygiene, halde avstand og halde seg heime når ein er sjuk, kom det då også oppmoding om å begrense antal nærkontaktar.
Sjølv om vi her i Nissedal endå ikkje har smitte, er det viktig at vi også følgjer opp anbefala tiltak. 

Av smittevernhensyn vil ikkje kommunestyremøta no vere opne for publikum.
Kommunestyremøta kan fylgjast på WebTV, på kommunens heimeside her: https://www.nissedal.kommune.no/web-tv.486264.nn.html

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

26.10.20 - Status frå kriseleiinga

Det er teke 248 prøver i kommunen, alle negative.

For å ta vare på liv og helse og unngå at Noreg hamnar i same situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringa nå nye målretta tiltak for ein tidsbegrensa periode. Alle tiltaka vil vare fram til tidlig i desember. 

Fylgjande nasjonale tiltak vil tre i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Regjeringa strammar også inn dagens reglar for arbeidsinnvandring:

 • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Regjeringa kom også i dagens pressekonferanse med ei liste over lokale tiltak som kommunar med høg smitte bør vurdere å iverksette. Sjå lista og les heile den aktuelle pressemeldinga på regjeringen.no.


Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

19.10.20 - Status frå kriseleiinga

Det er teke 235 prøver i kommunen, alle negative.

Arrangement i kommunen
Ansvarlege for arrangement skal sende til kommuneoverlegen ei skildring av arrangementet og korleis smittevern er tenkt gjennomført.

Raude delar av landet
Kriseleiinga innfører ikkje karantene for innbyggarar kjem frå såkalla røde kommunar. Likeeins ikkje restriksjonar for jobbpendlarar.

Julebord
Kriseleiinga ber om at næringslivsleiarar tenkjer seg nøye om ved planlegging av julebord i år, og oppmodar om at det i år blir eit alternativt arrangement

Halloween
Kriseleiinga legg seg på FHI sine smittevernråd, https://www.fhi.no/nyheter/halloween-rad/

Svømmeopplæring for fem-åringar
Kriseleiinga meiner at svømmeopplæring for born er svært viktig, og dette må prioriterast. Born er relativt lite utsett for smitte. Det vert difor gjeve lovnad om å arrangere felles svømmeopplæring for alle fem-åringar i kommunen på dagtid.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

01.10.20 - Status frå kriseleiinga

Det er gjennomført 215 testar i kommunen, og ingen har fått påvist smitte.

I går la Regjeringa fram nye retningsliner i høve til breddeidrett, oppheva skjenkestopp ved midnatt og størrelse på antal som kan delta på arrangement utandørs. Desse oppmjukingane vil bli gjeldande frå 12. oktober.

Kriseleiinga i Nissedal har difor teke nye vurderingar i høve til aktivitetar i Eining for oppvekst og kultur, og kan nå gladleg informere om desse punkta:

 • Frå veke 44 (26.oktober) vil aktivitetar og treningar på kveldstid i Fleirbrukshuset, samt symjebassenget opne att.
  Meir informasjon vil kome så snart alt er klart i høve til retningsliner når det gjeld reinhald og rutiner.
 • Frå 01.11.20 vil vi igjen tilby mat til born i barnehagane, og i SFO slik at niste ikkje er naudsynt.
  Informasjon vil bli sendt ut til alle føresette så snart som mogleg.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

29.09.20 - Status frå kriseleiing

Det er teke 211 testar for Covid-19 i Nissedal kommune, og det er ingen som har fått påvist smitte.

Haustferien i Telemark står no for tur, og vi kjem inn i ein periode med mange tilreisande og hytteturistar til kommunen vår. Vi er framleis i den situasjonen at det ikkje er påvist smitte i kommunen, men vi vil minne om råda som ligg på www.helsenorge.no om reiser innanlands.

«Reiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

 • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
 • Har god hånd- og hostehygiene
 • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.»

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

21.09.20 - Status frå kriseleiinga

Det er teke 197 testar for Covid-19, og det er ingen som har fått påvist smitte i Nissedal kommune.

Totalt har Norge ein svakt synkande smittetrend, medan seks kommunar har stigande trend. I tillegg til Oslo er det Lørenskog, Nordre Follo, Drammen og Ullenssaker. (Alle bydelar i Oslo er nå farga raudt)
Med bakgrunn i dette ber vi innbyggjarane i Nissedal som skal til, eller opphalde seg i desse områda, om å vise varsomheit, ha god handhygiene, halde minst ein meter avstand til andre og ta særlege førehandsreglar.

Meir informasjon og status om situasjonen vil blir lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

07.09.20 - Status frå kriseleiinga

Det er teke 165 testar for Covid-19, og det er ingen som har fått påvist smitte.

Kommunens kriseleiing har møte kvar veke. Tema for møta er status på smittesituasjonen i kommunen og landet elles. Nissedal kommune har så langt ingen smitta, men er førebudd og har laga planar for kva tiltak ein vil sette i gang om situasjonen endrar seg.

Meir informasjon og status vil bli lagt ut på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

31.08.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag. Det er totalt teke 131 testar.

Vi har den siste tida registrert auka etterspurnad for testing av Covid–19. Dette skyldast truleg at vi nærmar oss haust med kjøligare luft, og sesong for forkjøling. 

Legekontoret har god testkapasitet, og alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon for å avtale tid for testing. Det er ikkje nødvendig med henvisning frå lege for å teste seg.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider står det at fylgjande personar bør testast:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Vi vil samstundes minne om at sjølv om du har blitt testa og fått eit negativt prøvesvar på viruset, skal du halde deg heime til du er symptomfri.

Kommunen si kriseleiing har møte kvar veke og vil legge ut informasjon og status på heimesida ved endringar.

 

Halvor Homme
ordførar

24.08.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag. Det er tatt 104 testar

Nissedal er ein av få kommunar i landet som ikkje har registrert smitte. Dette er vi særs glade for, og vi vil framleis ha fokus på gode tiltak og planar for å avgrense spreiinga av Covid-19.

Etterspurnad etter testing er framleis låg i Nissedal kommune, men vi har god beredskap og testkapasitet til alle som har behov for testing. Terskelen for å teste seg er låg, og vi ber alle med symptom ta kontakt med legekontoret på telefon for å avtale tid for testing. Det er ikkje naudsynt med henvisning frå lege for å teste seg om ein har symptom.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider står det at fylgjande personar bør testast:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Meir informasjon om dette kan du også finne her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/?term=&h=1

Kommunens kriseleiing har møte kvar veke vil legge ut informasjon og status på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar

11.08.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er teke 78 testar - alle negative

Sommaren går mot hell og snart ventar kvardagen og hausten.

I dag har det vore møte i kommunen si kriseleiing, og det vil frå no av bli faste møte kvar veke i beredskapsleiinga. Informasjon og status frå møta vil bli publisert på heimesida.

Tema for møte i dag var status gjennom sommaren, planlegging av skulestart og aktivitetar, samt tiltak og planar framover både innan skule, barnehage, kultur og velferd.

Det har vore ein sommar med mykje turistar i kommunen, særleg i Treungen sentrum. Dette ser ut til å ha gått bra til trass for stor pågang i butikkane og på campingplassane. Det har ikkje blitt meldt om smittetilfelle i vår kommune, og etterspurnad etter testing er framleis låg.

Regjeringa rådar norske borgarar til å unngå ikkje naudsynte reiser til utlandet.

Nasjonale råd er no at alle tilsette i helsetenesta, som har vore i utlandet dei siste 10 dagar, bes ta prøve for Covid-19 før dei startar i jobb att. Dei må ha negativt prøvesvar før dei startar i jobben.

Nissedal kommune ynskjer også at tilsette i skule og barnehage likedan testar seg for Covid-19 før dei startar i jobb, dersom dei har vore i utlandet dei siste 10 dagar.

På landsbasis er det no ei auke i smittetilfelle og vi oppmodar alle til å fortsette dugnaden med å vaske hender, halde god avstand og halde deg heime om du er sjuk.


Halvor Homme
ordførar

16.07.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det har i dag vore møte mellom kriseleiinga og arrangør av Treungen mikrocamp og sommarfest.

Kriseleiinga har etter ei heilskapleg vurdering, og med råd frå smittevernlegen, funne det rett at vi ikkje kan tilrå at det blir halde festivalcamp og konsertar frå 29.07 til 02.08 i Nissedal kommune.

Smittesituasjonen i landet er framleis uviss, og med eit slikt arrangement i tillegg til at kommunen allereie opplever eit stort påtrykk av tilreisande/turistar ser vi det diverre naudsynt å ikkje tillate eit slikt arrangement. Dette for å ta vare på tryggleiken på best mogleg måte.

Neste statusoppdatering kjem i august, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

30.06.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

I samband med at Treungenfestivalen i år er avlyst, planlegg no festivalleiinga v/Jørgen Solberg Sommarcamp 2020 og konsertar frå onsdag 29.07 til 02.08.

For å kunne gjennomføre arrangement og utandørskonsertar er det reglar i høve til smittevern, avstand og antal deltakarar. Kriseleiinga er difor i dialog med arrangør for å ivareta at råda om smittevern vert fylgt opp på ein god måte, og at det ikkje vil skape ei tilstrøyming til sentrum av andre enn dei som har førehandskjøpt billettar til arrangementet.

Treungenfestivalen v/ Jørgen informerte at dei legg opp til festivalcamping med maks antal 200 gjester.

Samstundes vert det lagt opp til 3 konsertar torsdag, fredag og laurdag på Sommarsletta.

(kl. 17.00, kl. 20.30 og kl. 23.30) Her vil det bli sluser inn og ut og maks 200 personar på kvar konsert.

Både kommunen og arrangør er opne på at det er mykje som er uvisst i samband med viruset. Stoda i kommunen og Norge er framleis uviss om ein månad, og ein må vere førebudd på at arrangementa kan bli avlyst på kort varsel dersom smittesituasjonen aukar eller reglar om smittevern ikkje kan oppfyllast.

Meir om regelverk kring arrangement finn du her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer

Arrangør og kriseleiinga vil halde jamnleg kontakt fram mot festivalcamp 2020 og vurdere situasjonen fortløpande.

Neste statusoppdatering kjem ikkje før i august, men dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Vi ynskjer alle samstundes ein riktig god sommar!


Halvor Homme
ordførar

22.06.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Kriseleiinga vil i juli kun halde møte ved behov, og stiller opp på kort varsel om situasjonen rundt Covid 19 vert endra for vår kommune.

Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil, men i takt med at samfunnet gradvis opnar opp att er det viktig å hugse desse råda frå Helsedirektoratet:

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk.

Neste statusoppdatering kjem ikkje før i august, men dersom det skjer endringar eller kjem anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Vi ynskjer alle samstundes ein riktig god sommar!

Halvor Homme
ordførar

08.06.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.
Det er tatt 36 smitteprøver i kommunen –  35 negative, 1 ventar vi resultatet på.
 
Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil, men i takt med at samfunnet gradvis opnar opp att er det viktig å hugse desse viktige råda frå Helsedirektoratet:
Bilde som viser korleis ein kan forebygge smitte

Neste statusoppdatering kjem måndag 16.06.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

02.06.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.
Det er tatt 35 smitteprøver i kommunen – alle negative.
 
Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil, men i takt med at samfunnet gradvis opnar opp att er det viktig å hugse desse råda frå Helsedirektoratet:
Bilde som viser korleis ein kan forebygge smitte

Neste statusoppdatering kjem måndag 08.06.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

25.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.
Det er tatt 33 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil, men i takt med at samfunnet gradvis opnar opp att er det viktig å hugse desse råda frå Helsedirektoratet:

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk

Bilde som viser korleis ein kan forebygge smitte

Neste statusoppdatering kjem tysdag 02.06.20, men dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

18.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag. Det er tatt 31 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil. Skular og barnehagar melder om god oppstart og kommunen er i gang med å gradvis opne opp att aktivitetar som har vore stengt. Kriseleiinga har no møte 1 gong i veka og evaluerer situasjonen fortløpande.

Neste statusoppdatering kjem måndag 25.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

14.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt 30 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Informasjon frå eining for kultur:

Bygdekino
Opnar att i dag med omsyn til smittevern slik:

 • Normalt har salen 60-80 sete, det vert lagt ut 30 billettar for sal. Det må vere minst 1 meter mellom kvar person (om du er i familie kan du sitte saman).
 • Det er kun billettsal på nett, ikkje høve til å kjøpe billett på Fleirbrukshuset.
 • Kinokiosk er stengd
 • Den tilsette frå kommunen har ansvar for namneliste på publikum i salen, plassering av publikum etter retningsliner, vask av armlener og punkt det vert tatt på før, etter og mellom framsyningar og at publikum vaskar hender før dei kjem inn i salen.
 • Det er kun eit tilvist toalett tilgjengeleg, dette vert vaska eter retningsliner av teknisk.
 • Publikum har ikkje høve til å opphalde seg i Fleirbrukshuset, dei må kome til tida, og gå etter framsyning.

Kulturskule
Kulturskulen opnar i veke 21, etter retningsliner utarbeida av Norsk kulturskuleråd.

Det er utarbeida eit lokalt skriv som viser kva for ansvar elev, forelder og lærar har. I grove trekk er det dette:

 • Elev skal kome til time til tida, ikkje før. Elev ventar på utsida til lærar kjem og lukker elev inn.
 • Elev må vaske hender før den går inn i øverom.
 • Elev må ha eige instrument/instrumentkabel/mikrofon med på time. Lærar må i størst mogleg grad ikkje berøre elev sitt instrument
 • Etter time må elev vaske hender og gå rett ut av Fleirbrukshuset.
 • Lærar hentar elev til time, og syt for handvask og opnar alle dører.
 • Lærar reingjer alle flater som har vore i bruk etter kvar elev med såpevatn og klut. Retningsliner frå reinhald.
 • Pianoelevar får eit piano til elevar, og så er det eitt til lærar. Elevpianoet vert reingjort mellom kvar elev.
 • Lærar syt for at det er minst ein meter mellom lærar, elev/elev. For songarar skal det vere 2 meter.
 • Forelder har ansvar for å halde barnet borte frå undervisning om det er sjukt
 • Forelder har ansvar for å syte for at barnet har med instrument/får låne

Dette byggjer på rettleiar, og fleire detaljerte reglar er utarbeida lokalt.

Bibliotek – opnar onsdag 20. mai.
I følge helsedirektoratet kjem alminneleg drift av bibliotek ikkje i kategorien kulturarrangement, og omfattast då ikkje av desse.

Frå rettleiar i korte trekk

 • Kunde bør vaske hender/sprite seg før dei går inn på biblioteket.
 • Kunde kan ikkje vere sjuk eller ha symptom i biblioteket
 • Det kan ikkje vere oppsamling av menneske på biblioteket, kan ikkje vere ein opphaldsstad.
 • Det må ikkje oppstå kø, og det må vere ein meter , helst 2 mellom kvar person.
 • Det bør vere eit maks tal på personar i rommet. Kor mange?
 • Risiko for smitte frå bøker er liten, men ein bør legge til rette for ein stad der det kan leverast inn bøker av lånar sjølv.
 • Det må vere eit godt reinhald av kontaktflater, bøker i karantene er ikkje naudsynt.
 • Det bør vere forsterka reinhald på toalett, dørhandtak og bord der ein et mm
 • For skulebibliotek, bør ein prioritere bokkasser til klasser, evt berre ein kohort av gongen i biblioteket.
 • Ein bør begrense bruk av felles utstyr i biblioteket, som pc/nettbrett. Om det skal brukast må brukar sprite seg før bruk, og flater må reingjerast hyppig.
 • Ein bør halde fram med tilbod til risikogrupper, som å ta i mot og levere bøker til kundar som ikkje kan kome til biblioteket.

Ungdomsklubb:

Ein ser det ikkje som mogleg å opne ungdomsklubb innanfor gjeldande reglar for smittevern, maks 20 personar med 1 meters mellomrom. Det vil bli teke ny vurdering på om ungdomsklubben kan opne til skulestart att i haust.

Vi vil samstundes nytte høve til å ynskje alle ein god 17. mai !

Neste statusoppdatering kjem måndag 18.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

11.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt 30 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Kriseleiinga har i dag hatt nytt møte. Møta er nå redusert til 2 gonger i veka. (Eventuelt fleire etter behov).

Nissedal kommune er no i gang med ei gradvis opning av nedstengte aktivitetar, og vi har framleis fokus på smittevern og nasjonale føringar. Dette er på lik line med resten av samfunnet.

Planane som ligg føre så langt er:

 • Alle barnehagane i kommunen er i gang for fullt.
 • Alle elevar på Kyrkjebygda oppvekstsenter er på plass.
 • På Tveit skule/Nissedal ungdomsskule er 1.-4. klasse i gang og 5. -10. klasse startar onsdag 13.05.
 • Vaksenopplæringa starta opp att i dag.
 • Kino vil starte opp denne veka.
 • Kommunehuset vil opne for publikum onsdag 13.05 og fleire tilsette vil kome attende frå heimekontor.
 • Politiske møter, slik som formannskap, kommunestyre og interne møte, som tidlegare har gått føre seg digitalt vil frå denne veka starte opp att med fysiske møte.
 • 17. mai i kommunen vil gå føre seg på ein litt anna måte i år. Informasjon og program vil kome i VTB og på heimeside før helga.
 • Når det gjeld aktivitetar som kulturskule, ungdomsklubb, bibliotek m.m vil det kome meir informasjon torsdag 14.05.

Vi opplever at alle innbyggjarar og gjester i kommunen er flinke til å halde avstand, vise varsomheit og ta smittevernråd på alvor og vi set pris på at alle viser tolmod i denne tida. Det tek tid å opne ulike aktivitetar att. Det er viktig med ei gradvis gjenopning slik at det blir gjort gode tiltak og planar i høve til reinhald, rettleiarar m.m

Folkehelseinstituttet lanserte i april ein smittestopp app. Denne har heile 32% av kommunens innbyggjarar lasta ned til sin mobiltelefon. Dette er vi særs glade for, og vi oppmodar også fleire til å gjere det same.

Neste statusoppdatering kjem torsdag 14.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon, legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

07.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt 27 smitteprøver i kommunen – alle negative.

I dag la regjeringa fram ein plan for opning av samfunnet att. Det blei lagt særleg vekt på at opninga må skje kontrollert og gradvis, og at alle framleis må ha god handhygiene, halde avstand og fylgje smittevernsråda.

Når det gjeld Nissedal kommune, så fylgjer vi nasjonale råd og føringar. Det vil kome meir informasjon på heimesida måndag 11.05 over alle aktivitetar/tilbod som opnar att og datoar som gjeld Nissedal kommune.

Men det som er heilt klart no er at alle elevane skal tilbake på Nissedalsskulen i løpet av neste veke.

 • I Kyrkjebygda startar alle elevane måndag 11.05 og
 • På Tveit skule/Nissedal ungdomsskule startar alle elevane onsdag 13.05.

Meir informasjon om dette vil bli sendt til føresette, samt bli lagt ut fortløpande på heimesida.

Planen til regjeringa ligg lista opp under her:

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.

Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

Fornøyelsesparker kan åpne.

Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Neste statusoppdatering kjem måndag 11.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

04.05.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt 27 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Det vart torsdag 30.04. sendt ut ein SMS til alle i Nissedal kommune, med link til informasjon og råd til besøkande i kommunen på heimesida. Vi forventa auka trafikk til bygda i samband med langhelg, og oppmoda alle til å fylgje med på heimesida vår.

Koronasituasjonen i landet er forventa å bli langvarig, og det er difor viktig for Nissedal kommune at vi alle får ein påminning om å fylgje nasjonale råd og retningsliner til god håndhygiene, avstand og framleis vere ein del av den nasjonale dugnaden.

Neste statusoppdatering kjem torsdag 07.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig  informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
Ordførar

29.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt  25 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Det nærmar seg fri og langhelg for mange, og vi kan nok forvente ei auke av tal på personar i kommunen også komande helg. Vi har derfor vurdert situasjonen, og satt i verk fleire tiltak for å førebyggje smitte, slik at innbyggjarar, turistar og det lokale næringsliv best mogleg blir trygga.

Vi ynsker alle ei god helg, og tek med seg råda om god håndhygiene og god avstand!

Neste statusoppdatering kjem måndag 04.05.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

27.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

 • Det er tatt  25 smitteprøver i kommunen – alle negative.
 • I løpet av helga såg vi ei uventa stor auke av besøkande til kommunen, trass oppmodinga om avgrensing av fritidsreiser i størst mogleg grad. Vi har stor forståing for at mange ynskjer å reise til fritidsbustadane sine og nyte etterlengta fridagar. Vi er veldig glade i turistane våre, men oppmodar alle til å fylgje råda om smittevern.
 • Kriseleiinga er i dialog med matbutikkane i kommunen for å sjå på tiltak som kan settast i verk, slik at alle skal føle seg trygge og velkomne til å handle på butikkane. Tiltaka som kan trygge handelen for å unngå trengsel er mellom anna å unngå kø ved kassene, ha eit viss antal kundar inne i butikkane m.m., slik at smittevernomsynet blir best mogleg ivareteke. Butikkane har allereie gjort ein flott og god innsats, og vi trur at vi saman kan finne gode løysingar slik at både det lokale næringslivet og kundane skal føle seg trygge.
 • I dag var fyrste skuledag att for 1-4. klasse. Skulane i kommunen melder om glade born, og gode tiltak som er innført for at alle skal ha ein trygg og god skule.
 • Regjeringa har i dag varsla at det vil kome meir informasjon og ny avgjersle i løpet av neste veke på når elevar frå 5.-10. klasse kan kome attende til skulen.
 • Kommunehuset vil framleis vere stengt for publikum t.o.m 10. mai i fyrste omgang.

Neste statusoppdatering kjem onsdag  29.04.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme

ordførar

25.04.20 - Status frå kriseleiina

Nissedal kommune sender i dag ut ein SMS til alle i Nissedal kommune som lyder slik:

Nissedal kommune registrerer det er mange besøkande i vår kommune. Vi oppmodar til minst mogleg fritidsreiser, unngå butikkane, hald avstand og følg smittevernråd!

Årsaken til dette er at kriseleiinga har fått informasjon om stor utfart til hytter og pågang på butikkane i kommunen. Vi set pris på at alle støttar opp om det lokale næringslivet, men akkurat no i denne situasjonen vi er i er det særs viktig at alle fylgjer smittevernråd og fylgjer dei nasjonale reiseråda.

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april:

 • Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse.

 

 

Halvor Homme

ordførar

24.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per  i dag.

Det er tatt 25 smitteprøver i kommunen – alle negative.

I går la Regjeringa fram melding om at verksemder, som mellom anna frisørar, fotpleiarar, hudpleiarar og tatovørar, kan opne att 27. april. Det er laga ei ny forskriftsendring som stiller krav til kva tiltak som må overhaldast. Helsedirektoratet har utvikla ein rettleiar som viser til korleis desse verksemdene skal etterleve krava og førebyggje smitte.

Denne rettleiaren kan du lese her. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-virksomheter-med-en-til-en-kontakt-som-frisorer-kroppspleie-mv-covid-19

Neste statusoppdatering kjem måndag 27.04.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

22.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt  23 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Barnehagane opna i kommunen måndag 20.04. Så langt har alle barnehagane hatt ein god start og det er sett i verk ein rekke tiltak slik at tilsette, born og føresette skal vere trygge på at råd om smittevern vert fylgd.

Nå førebur eining for skule seg på å ta i mot 1.-4. klasse frå måndag 27.04. Også her er gode planar lagt slik at alle elevar, lærarar og føresette skal takast i mot på ein sikker og god måte.

I går la regjeringa fram nye reiseråd.

"Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april:

 • Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse."

Neste statusoppdatering kjem fredag 24.04.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

20.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt  23 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Kriseleiinga har no redusert sine daglege møte til 3 møter i veka, då situasjonen i kommunen for tida er stabil. Kriseleiinga har møte måndag, onsdag og fredag, men ein er klar til å endre dette og stille på kort varsel om det skulle bli naudsynt.

Kommunehuset vil framleis vere stengt for publikum førebels t.o.m måndag 27. april, men er tilgjengeleg på telefon 35 04 84 00 eller postmottak@nissedal.kommune.no

Neste statusoppdatering kjem onsdag 22.04.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

17.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt  23 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Frå måndag 20. april vil legekontoret vere opent for publikum att, MEN med nokre forhåndsreglar:

Døra vil ikkje vere låst, men maks 5 personar kan opphalde seg på venteromet. Er det fleire enn 5 på venteromet, må du vente ute.
Personar som har symptom på luftvegsinfeksjonar skal IKKJE møte opp men ringe legekontoret på førehand.

Er du usikker, ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

15.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt ca. 20 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Det er også tatt 3 nye smitteprøver – ikkje fått svar enda.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

14.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det er tatt 3 nye smitteprøver i dag – ikkje fått svar på desse.

Totalt er det tatt om lag 20 smitteprøver i kommunen – alle negative.

Kriseleiinga i Nissedal kommune fylgjer framleis situasjonen tett. Det har vore ei roleg påske, og status i kommunen er uendra.

Nå førebur eining for skule og barnehage seg på ei forsiktig opning av barnehagane 20. april, og 1-4. klasse i skulen til start 27. april. Alle føresette vil få nærare informasjon om dette.

Det kan bli bruk for ekstra vikarar i barnehagane i denne perioden, og dersom du kan tenke deg å vere vikar, oppmodar vi deg til å ta direkte kontakt med einingsleiar Reidun C. Retterholt på e-post reidun.retterholt@nissedal.kommune.no

Ny statusoppdatering og informasjon vil no bli lagt ut dagleg på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

08.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Kriseleiinga i Nissedal kommune har i dag hatt nye møter og fylgjer situasjonen rundt Covid 19 tett. Dette vil vi også gjere i løpet av påska, men det vil ikkje kome statusoppdateringar på heimesida like ofte og dagleg som nå. Men skjer det endringar og kjem viktig informasjon vil det bli lagt ut fortløpande, også i påska.

I går tysdag 7. april kom regjeringa med 7 endringar.  Nissedal kommune fylgjer dei råd og tiltak som blir gitt frå nasjonalt hald, og det kjem difor nokre viktige datoar og avklaringar her:

 • 20. april: Barnehager åpner. De som trenger mer tid, kan vente til 27. april.

Nissedal kommune opnar sine barnehagar att 20.april, og vil fylgje dei råd og smittevernstiltak som vert lagt fram slik at alle tilsette, barn og familiar skal vere trygge på at det skal vere trygt å opphalde seg i barnehagen. For born i risikogruppa og born som er sjuke vert det anbefalt at desse haldast heime lenger. Informasjon til tilsette i eining for barnehage og familiar med born i barnehage vil bli sendt ut så snart som råd. Det vil seinast 16. april kome ein nasjonal rettleiar til korleis smitteførebygging i barnehage skal ivaretakast. Det blir samstundes også satt inn ekstra reinhald i barnehagane.

 • 27. april: Elever på 1.–4. trinn i grunnskolen kan komme tilbake på skolen og skolefritidsordningen åpner.

Nissedal kommune opnar sine skular att 27.april, for elevar til 1-4.klasse. Skulane vil fylgje dei råd og smittevernstiltak som vert lagt fram slik at alle tilsette, elevar og familiar skal vere trygge på at det skal vere trygt å opphalde seg på skulen. For born i risikogruppa og born som er sjuke vert det anbefalt at desse haldast heime lenger. For desse elevane vil det fortsatt vere tilbod om fjernundervisning. Informasjon til tilsette i eining for skule og familiar med born i skule/SFO vil bli sendt ut så snart som råd. Det vil seinast 20. april kome ein nasjonal rettleiar til korleis smitteførebygging i skulen skal ivaretakast. Det vil også bli omdisponering av klasserom, slik at færrast mogleg er samla, og fokus på reinhald i større grad på skulane.

 • 20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom, det såkalte hytteforbudet, oppheves.

Nissedal kommune opphevar også samstundes forbodet som har vore vedteke lokalt i Nissedal om stenging av campingplassar og utleigehytter til 13.april, men oppmodar sterkt til at fritidsreiser unngås i størst mogleg grad både til hytter og campingvogner. Nissedal kommune ynskjer ikkje stor utfart til vår kommune og håpar alle forheld seg til oppmodinga om dette.

 • 20. april: Helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta en større del av virksomheten, men må følge nye smittevernstandarder.

Her vil vi også fylgje råda gitt frå nasjonalt hald og desse virksomheitane vil bli opna i samråd med veiledaren som kjem og med råd frå kommunelege. Det vil framleis vere begrensa besøk på omsorgssenter, legekontor, dagsenter m.m

 • Senest 27. april: Andre tjenester med én-til-én-kontakt, som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak og den nye bransjestandarden.

Nissedal kommune har nokre virksomheitar i denne kategorien, og oppmodar desse til å ta kontakt med kommunelegen for råd og veiledning slik at desse kan opne att 27. april for å trygge alle på at smittevernråda blir ivareteke.

 • 27. april: Videregående skoler åpner for yrkesfagelever på VG2 og VG3.

Ikkje så aktuelt for Nissedal sin del som ikkje har videregåande skular i kommunen

 • 27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for studenter og ansatte som er i sluttfasen av studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet.

Ikkje så aktuelt for Nissedal sin del som ikkje har universitet eller høgskular i kommunen

Dette blir ei annleis og spesiell påskehøgtid for oss alle, men kriseleiinga i Nissedal kommune ynskjer å trygge alle innbyggarar på at me gjer det beste vi kan og vi står akkurat no i ein stor verdsomspennande dugnad, basert på å halde avstand, opphalde oss heime og være grundige med hygienetiltak. Og denne dugnaden vil gje resultat!

God påske!

Halvor Homme
ordførar

07.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Ca. 20 smitteprøver er teke så langt i kommunen – alle negative.

Kl 16.00 i dag held regjeringa pressekonferanse. Vi kjenner ikkje til kva regjeringa legg opp til av tiltak etter påske, og på bakgrunn av det som kjem fram under denne pressekonferansen vil vi legge ut informasjon i løpet av morgodagen om eventuelle tiltak knytt til Nissedal kommune.

Jørgen Solberg har sagt seg villig til å sjekke hyttefelta i påska, og han gjer det på dugnad. Det er i utgangspunktet hyttefelta utan bom, men han kan også sjekke andre felt. 
Om nokon vil at han skal ta ein utvendig sjekk av hytta, kan de sende sms på 468 01 124.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

06.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Ca. 20 smitteprøver er teke så langt i kommunen – alle negative.

Det er eit strålande påskevær og vi oppmodar alle til å ut å nyte det fine været, men hugs råda om god håndhygiene og god avstand til andre.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

03.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Ca. 20 smitteprøver er teke så langt i kommunen – alle negative.

Grunna stor skogbrannfare fleire stader oppmodar vi alle til å ikkje fyre bål eller brenne bråte.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna  viktig informasjon,  legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme

ordførar

02.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det har kome spørsmål til kriseleiinga i høve til stengte fotballbanar i kommunen. I samråd med kommunelegen vil det ikkje vere stengt for eigentrening, men det er viktig at det kun er ei lita gruppe, maks 5 personar og god avstand. Det bør også vere ein vaksen tilstade slik at smittevernråda blir fylgt.

Legekontoret i Nissedal er opent for øyeblikkeleg hjelp, men er du som innbyggjar usikker på om du bør oppsøke legehjelp er det bare å ta kontakt på telefon 35048420 eller 35048427.

Dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

01.04.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Det har kome spørsmål til kriseleiinga i høve til stengte fotballbanar i kommunen. I samråd med kommunelegen vil det ikkje vere stengt for eigentrening, men det er viktig at det kun er ei lita gruppe, maks 5 personar og god avstand. Det bør også vere ein vaksen tilstade slik at smittevernråda blir fylgt.

Legekontoret i Nissedal er opent for øyeblikkeleg hjelp, men er du som innbyggjar usikker på om du bør oppsøke legehjelp er det bare å ta kontakt på telefon 35048420 eller 35048427.

Dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme

ordførar

31.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag i Nissedal kommune.

Statusen i kommunen er framleis stabil. Dette er vi særs glade for, men fylgjer situasjonen tett.

Vi minner om dei gode råda for å unngå smitte elller hindre smittespredning:

 • vask hendene, host i armkroken og hald avstand!

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar

30.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Nissedal kommune fylgjer nasjonale retningsliner og helsemyndigheitene sine råd.  Ingen avgjersler blir fatta av kommunen si kriseleiing utan samråd med kommunelege.

Forbod mot å overnatte i fritidsbustad trådde i kraft 19.03.20. Når det gjeld unntaket, opphald på fritidsbustad i Nissedal kommune dersom eit familiemedlem får påvist Covid-19, vil dette gjelde svært få og det vil difor ikkje svekke kommunen sitt helsetilbod.

Når det gjeld overnatting i campingvogner har Nissedal kommune ved kommunelegen, i dag 30.03.20, fatta vedtak om at same reglane gjeld som forbodet om å overnatte i fritidsbustad. Overnatting i campingvogn er difor heller ikkje lov.


Halvor Homme
ordførar

27.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen er bekrefta smitta per 27.03.20 i Nissedal kommune.

Alle kommunale idrettsanlegg er, som følge av koronasituasjonen,  stengt for all aktivitet, både organisert og uorganisert.

Neste statusoppdatering vil kome måndag 30.03.20, men dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

26.03.20 - Status frå kriseleinga

Ingen bekrefta smitta per 26.03.20 i Nissedal kommune.

Leiinga i kommunen fylgjer situasjonen fortløpande, og har så langt kontroll. Det er lagt gode planar med tiltak, som kan bli iverksett på kort varsel.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon, legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

25.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per 25.03.20 i Nissedal kommune.

Nissedal kommune følgjer nasjonale råd og føringar. Det var i går avgjort at Regjeringa fører vidare alle tiltaka som blei iverksett for å kjempe mot utbruddet av koronavirus i Norge, fram til over påske, til og med 13. april.

Vi minner også samstundes på at det viktigaste førebyggjande tiltaket for å forhindre smitte er:

 • God, hyppig håndvask med såpe og vatn, spesielt når du har vore ute blant folk, og dette gjeld både sjuke og friske.
 • Personar som er sjuke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Ein bør halde 1-2 meters avstand til andre.
 • Ein bør også helst nyse eller hoste i eit papirtørkle (som kan kastast etterpå) eller i armkroken.

Hånddesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er mogleg.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

24.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per 24.03.20 i Nissedal kommune.

Det er så langt ingen nye tiltak som er iverksett i kommunen i dag. Kriseleiinga fylgjer fortsatt situasjonen tett og førebur seg best mogleg.

Vi er så langt godt dekt opp med personell og har kontroll på situasjonen. Vi har lister over tilsette i kommunen som kan omdisponerast og bistå, særleg innafor helsesektoren, om det skulle bli naudsynt.

Vi ynskjer også ein oversikt over anna helsepersonell i Nissedal kommune, som vi kan ha i beredskap, og som vi kan kontakte om det skulle bli behov.

Så er du helsepersonell, og kan stille deg tilgjengeleg til å bli kontakta, send gjerne ein epost til postmottak@nissedal.kommune.no med navn, telefonummer og kvalifikasjonar. (td. sjukepleiar, hjelpepleiar, helsefagarbeidar, vernepleiar m.m).

Dersom det skjer endringar, eller kjem anna viktig informasjon, legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

23.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per 23.03.20 i Nissedal kommune.

Den utvida kriseleiinga har i dag hatt møte. Alle einingar melder at førebygging på smittevern har fullt fokus, tiltak er iverksett og det er laga gode planar for at Nissedal kommune skal vere best mogleg rusta for dei utfordringane vi kan kome til å møte.

Det har vore mindre pågang gjennom helga på telefon og post, og dette trur me gjenspeglar seg i at innbyggjarar og hytteturistar tek situasjonen på alvor og rettar seg etter dei nasjonale råd og føringar som er gitt.

For mange kan det bli lange og einsame dagar innandørs. Vi oppmodar difor dei innbyggjararane som har mogleghet til å ta ein tur ut å nyte den flotte naturen vi har i Nissedal. Men hugs god håndhygiene, vis varsamheit, følg råd og anbefalingar og hald god avstand til andre (minst 1 meter).

Det er i desse dagar også blitt ein del tørt i skog og mark så vi minner om å vere særskilt  varsam nå med bruk av open eld.

Alle førespurnadar til kommunen prøver vi å svare så snart som råd.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

20.03.20 - Status frå kriseleiinga

Ingen bekrefta smitta per 20.03.20 i Nissedal kommune.

Den øvste kriseleiinga har daglege møte og vurderar situasjonen fortløpande. Det er sett i verk ein rekke tiltak for å førebygge smittefare i alle einingar.

Fleire har stilt ein del spørsmål kring det å opphalde seg på fritidseigendom. Det har no kome eit regelverk. Dette kan du lese meir om her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Neste statusoppdatering vil kome måndag 23.03.20, men dersom det skjer endringar eller anna viktig informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

19.03.20 - Status frå kriseleiinga

Status per i dag: Ingen bekrefta smitta i Nissedal kommune.

Alle einingar i kommunen har iverksett tiltak for å forhindre smittespreiing.

Vi oppmodar alle innbyggjarar til å halde avstand til kvarandre, fylgje sentrale råd og unngå å vere for mange samstundes på ein stad.
Kommuneleiinga anbefaler i samråd med kommunelegen ei grense på maks fem personar i grupper.

Dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Halvor Homme
ordførar

18.03.20 - Status frå kriseleiinga

Status per i dag: Ingen bekrefta smitta i Nissedal kommune.

Den øvste kriseleiinga har daglege møte og vurderar situasjonen fortløpande.

Det er ikkje iverksett nye tiltak eller endringar frå kommunen si side i idag.

Nissedal kommune har ikkje lagt noko føringar på utreise / innreise forbod i kommunen slik vi ser andre kommunar har gjort, men vi oppmodar til å reise minst mogleg.

Vi opplever at hytteturistane våre har vore flinke til å dra til sin heimekommune, og respekterer sentrale føringar. Dette er vi særs glade for i denne tida, for ikkje å skape større belastning i eit allereie pressa helsevesen i ein småkommune. Vi oppmodar også campingturistar og dei som har leigd hytte til det same.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Alle forespurnadar til kommunen vil me forsøkje å svare så snart som råd.

Halvor Homme
ordførar

17.03.20 - Status frå kriseleiinga

Status per i dag: Ingen bekrefta smitta i Nissedal kommune.

Den øvste kriseleiinga har daglege møte og vurderar situasjonen fortløpande.

Det er ikkje iverksett nye tiltak eller endringar frå kommunen si side i dag.

Alle førespurnadar til kommunen prøvar vi å svare så snart som råd.

Dersom det skjer endringar eller anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.


Halvor Homme
ordførar

16.03.20 - Informasjon frå kriseleiinga om legekontor, opningstider etc.

Kriseleiinga i Nissedal kommune fylgjer situasjonen tett og har jamlege møte.

Det blir fortløpande lagt ut informasjon på heimesida.

Kommunehuset er stengt for publikum, men sentralbordet er tilgjengelig på telefon 35 04 84 00 frå kl. 07.45 til  15.30 kvar vekedag.  

Du kan og sende e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no. Innkomne e-postar blir lest både dag, kveld og i helger.

Status per no er at det er ingen stadfesta smitta i Nissedal kommune.

Her er nokre nye punkt sidan sist oppdatering frå kommunen:

Legekontoret:

 • Legekontoret blir stengt for alt anna enn akutt hjelp. Dette gjeld frå og med måndag 16.03.2020, og inntil vidare.
 • Stenginga gjeld også for helsehjelp som blodprøvetaking, blodtrykksmåling og anna.
 • Om du er i tvil, ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 eller 35 04 84 27.
 • Pasientar med avtalt time møter opp på utsida av legekontoret og blir henta der.
 • Me ber om forståing for at me er inne i ein svært belastande situasjon og har dermed kun moglegheit til å ta oss av akutte behov og førespurnadar.
 • Er du på hytta med påvist smitte – kontakt kommunelege.

Anna:

 • Nissedal kommune gir ingen dispensasjon til å vere på fritidsbustadene. Dette gjeld også utleigehytter og campingvogner.
 • Nissedal kommune fylgjer sentrale råd og har ingen restriksjonar på utreise/innreise i kommunen, men oppmodar til at kvar enkelt ikkje reiser unødvendig. (Særleg gjeld dette tilsette i samfunnskritiske oppgåver og helsepersonell.)
 • For retningsliner til korleis du skal forhalde deg dersom du sit i karantene, isolasjon eller er i nærkontakt til sjuk/karantene sjå informasjon på www.fhi.no
 • Fleire matbutikkar i kommunen tilbyr nå heimkjøring av mat. Om ikkje det er nok kapasitet eller du har anna behov for assistanse/hjelp ber vi deg ta kontakt med kommunen
 • Det kan vere fleire som har behov for å snakke med nokon i denne tida. For elevane vil alle kontaktlærane vere særskilt tilgjengelige, elles er det mogleg å kontakte psykisk helse ved  legekontoret på telefon 35 04 84 20.
 • Ved behov for barnepass for dei som kjem inn under denne ordninga må det gis beskjed 48 timar i forkant (sjå tidlegare skriv på heimesida om ordninga for barnepass).
 • Roberto Soest, leiar i ungdomsklubben, er tilgjengeleg for samtale for deg som er born og ungdom i Nissedal kommune. Ring om det er noko du lurar på, eller berre har behov for nokon å snakke med. Roberto Soerst kan du ta kontakt med på telefon 414 84 478

Nissedal kommune prøvar å legge ut informasjon og svare alle spørsmål snart som mogleg, men håpar alle vil ha litt tolmod og hugse å ta vare på kvarandre som best mogleg nå i denne krevjande tida.


Halvor Homme
ordførar

12.03.20 - Status frå kriseleiinga - tiltak

 • Frå og med fredag 13.03.20 til og med 14.04.20 blir alle skular, barnehagar, kulturskule, bibliotek, kino, basseng og all anna aktivitet i fleirbrukshuset stengt.
 • Mila aktivitetssenter stengast frå og med fredag 13.03.20
 • Legekontoret kun tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp og smittevernarbeid. Planlagte avtaler hos jordmor / helsesjukepleiar som vanleg om ikkje anna beskjed blir gitt.
 • Nissedal omsorgssenter stengast for besøkande. (I særskilte kan pårørande besøke etter avtale)
 • Nissedal kommunehus stengast for publikum. Kontakt pr. tlf / epost.

Tilsette i Nissedal kommune vil i større grad nytte heimekontorløysingar.

Vi minner om at dette er ein nasjonal dugnad og vi oppmodar alle til å fylgje folkehelseinstituttet sine råd om god håndhygiene som håndvask, nyse i papirlommetørkle evt. albogekrok og bruke handesifeksjon om ikkje du har såpe og vatn tilgjengleg.

Det vil bli teke ny vurdering i løpet av påska om desse tiltaka blir forlenga, og informasjon vil bli lagt ut
fortløpande på heimesida til kommunen.