Smittesituasjonen i Nissedal er framleis stabil, men i takt med at samfunnet gradvis opnar opp att er det viktig å hugse desse råda frå Helsedirektoratet:

Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme om du er syk.

Neste statusoppdatering kjem ikkje før i august, men dersom det skjer endringar eller kjem anna informasjon legg vi det fortløpande ut på heimesida.

Vi ynskjer alle samstundes ein riktig god sommar!

Halvor Homme
ordførar