Vaksine:

Til nå har 152 personar fått første dose og 99 personer har fått andre dose. Totalt er det satt  251 vaksinedoser.

I løpet av denne veka (veke 13) vil vi få 4 glass vaksiner. Desse vil gå til: Prioriteringsgruppe 3 (Personar 75 – 84 år)

Neste veke (veke 14) vil vi få 5 glass vaksiner. (Kvart glass innheld 5-6 doser.) Desse vil gå til: Startar på prioriteringsgruppe 4 (personer 65 – 74 år OG risikopasienter 18-64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). (Kvart glass innheld 5-6 doser, og det er vaksinetypen frå Pfizer som blir satt).

Dei dette gjeld har fått informasjon og innkalling. Fleire vil bli kalla inn etterkvart som vaksinene kjem til kommunen.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ikkje nødvendig å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 35 04 84 20 eller 35 04 84 00.

Testing av Covid-19:

Alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 for å avtale tid for testing.

I påska er det også mange elevar og studentar som kjem heim til Nissedal. Er du usikker på om du bør teste deg, ta gjerne kontakt med legekontoret. Legekontoret har god testkapasitet og du er hjarteleg velkommen heim til Nissedal.

Siste anledning for å ta koronatest i påska er onsdag kl. 10.00 denne veka. Etter det er det legevakta i Arendal som må kontaktast på telefon 116 117.

Påske:

Med bakgrunn i at det kjem mange tilreisande til kommunen i påska vil kriseleiinga kome med ei anbefaling om at: 

ALLE BØR BRUKE MUNNBIND PÅ BUTIKKANE I NISSEDAL KOMMUNE. Dette gjeld ikkje born under 12 år. 

Dersom smittetrykket endrar seg kan det kome endringar på kort varsel.

Handlevettreglar:

 1. Planlegg handelen! 
  Handle helst aleine, og hugs at du kan bruke heile opningstida. Gjer gjerne innkjøp for andre, spesielt for dei som er i risikogruppa.
 2. Pass på god håndhygiene!
  Bruk hånddesinfeksjon eller bruk håndvask i butikken.
 3. Hold minst 2 meter avstand til andre kunder og betjening!
  Bruk munnbind når 2 meter ikkje er mogleg å overhalde.
 4. Berør minst mogleg!
  Unngå å ta på varer du ikkje skal kjøpe og bruk kort når du skal betale.
 5. Er du smitta eller usikker på om du kan vere det, skal du ikkje gå i butikken!
  Ta kontakt med butikkane, fleire butikkar har moglegheit for heimkøyring.
 6. Sett deg inn i lokale påbud, og fylg dei!
  Vi samarbeider for å hindre at smitten sprer seg
 7. Respekter begrensingar på antal kundar i butikken!
  Dersom det blir nødvendig, kan du bli bedt om å vente utanfor.

Nasjonale råd og tiltak:

Nissedal kommune fylgjer nasjonale råd og tiltak, og er slik frå torsdag 25. mars og gjeld inntil vidare.

Nye anbefalinger

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten,barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: 
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

 

Vi vil ynskje alle ei trygg og god påske!

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.


Halvor Homme
ordførar