Leiinga i kommunen fylgjer situasjonen fortløpande, og har så langt kontroll.

Det er laga gode planar med tiltak, som kan bli iverksett på kort varsel.

Dersom det skjer endringar eller kjem anna viktig informasjon, legg vi det fortløpande ut på heimesida.

 

Halvor Homme
ordførar