På valdagen må du stemme i kommunen du er folkeregistrert i.

Vallokale på valdagen er: 

  • Felle skule
  • Fjone skule 
  • Kommunehuset
  • Kyrkjebygda oppvekstsenter

Adresser til vallokale finn du på denne sida: www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/stemme-pa-valgdagen/?mpid=4030

Hugs legitimasjon.