Treninga er i Tambagarommet i Fleirbrukshuset med oppvarming på spinningsykkel og øvingar med eiga kroppsvekt og kettlebell. Her styrer ein tempo og vekt heilt sjølv, ingen konkurranse. 
 
  • 7. klasse: Tysdagar kl 14.30-15.15
  • 8.-9. klasse: Måndagar kl 14.30-15.15
  • 10. klasse: Torsdagar kl 14.30-15.15
Lena kan bistå med køyring heim dersom enkelte ungdom har behov for det. Ta kontakt ved behov for skyss på førehand, så ser vi korleis vi kan løyse dette. Ta også kontakt dersom tidspunktet ikkje passer for deg, mogeleg det er ledig plass ein annan dag. 
 
Håper å sjå akkurat deg på trening i haust! 
 
Beste helsing 
Lena Holskar Sanden
Fysioterapeut i skulehelsetenesta 
Tlf 41548847.