Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Du kan velje om du vil gå til fastlegen din eller jordmor. Tilbodet er gratis, og skal sørje for at du får råd og rettleiing, slik at både du og barnet har det best mogleg.

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår

Graviditet

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. 

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for helse og habilitering
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Bettina Suckow
Tittel:Jordmor
Telefon:35 04 84 72
Mobil:95 81 56 38
Epost:bettina.suckow@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-07-19 09:48
Gyldig fra2012-12-27
Gyldig til2019-12-31