Badetider

Torsdagar frå veke 42 til og med 16.04.20

  • Familiebading frå kl. 16.30 til 19.30
  • Bading for dei som ynskjer å trene, ungdom/ vaksen frå kl. 19.30 til 20.30

Laurdagar fram til og med 21.03.2020

  • Bading for dei som ynskjer å trene, ungdom/ vaksen frå kl. 10.00 til 11.00
  • Familiebading frå kl. 11.00-16.00

Reglar for bading

Born frå 5. klasse og oppover kan bade utan vaksen om dei kan symje. Born som ikkje kan symje og er under 5. klasse-alder må ha med ein vaksen.

Badstove

Personar over 18 år kan låne nykel frå kl. 19.30, max 30 min.

Kafe

Vi har sal av mat og drikke.
På laurdagar har vi enkel lunsjmat til sals.

 

Symjekurs

Grenland Livredning og svømmeklubb har symjekurs for born i alderen 3 til 6 år.