Som vedlagde skjema frå FHI vil vise så er det aktuelt å teste både vaksne og born med luftvegsinfeksjon, og etter test vert ein heime til ein har negativt prøvesvar og har god allmentilstand. Der er to unntak for testing som er presisert i skjemaet. Det eine unntaket er at barn under 10 år som KUN har rennande nase og ingen andre symptom kan gå i skule og barnehage som vanleg utan å bli testa. Det andre unntaket er at barn under 10 år med LETTE SYMPTOM kan sjå an formen eit par dagar heime før testing.

Med helsing
Andreas Myklebust, kommuneoverlege

https://www.fhi.no/contentassets/8dd151206b26481698377dbc45f9189f/2020-08-27-flytskjema_nynorsk.pdf