Tryggingsalarmar, og div. omsorgsstenester  
Analog tryggleiksvarslar - leige pr. mnd. kr 250
GSM-tryggleiksvarslar - leige pr. mnd. kr 280,-
Korttidsopphald, per dag kr 85.-
Korttidsopphald, per natt  kr 85,-
Korttidsopphald, per døgn kr 165,-
Kjøp av middag, per porsjon kr 75,-
Kjøp av måltid; frokost, lunch, kveldsmat og kaffe kr 25,-