Tryggingsalarmar og div. omsorgsstenester  
Tildeling/montering av tryggingsalarm kr 0
Tryggingsalarm via fasttelefon - leige pr. mnd. kr 260,-
Tryggingsalarm via mobiltelefon - leige pr. mnd. kr 290,-
Leige av kommunale hjelpemiddel pr. mnd. kr 0,-
Transport til/frå dagsenter kr 50/25,-
Korttidsopphald, per dag (fylgjer statlege maks.satsar) kr 90.-
Korttidsopphald, per natt (fylgjer statlege maks.satsar) kr 90,-
Korttidsopphald, per døgn (fylgjer statlege maks.satsar) kr 170,-
Kjøp av middag, per porsjon kr 95,-
Kjøp av måltid; frokost, lunch, kveldsmat og kaffe kr 25,-