1. Hægefjell 1021 moh.
 2. Lindefjell 689 moh.
 3. Storfjell 806 moh.
 4. Husfjell
 5. Modølsfjell 480 moh.
 6. Ufshomfjell 571 moh.
 7. Kronfjell 921moh.
 8. Allambergknatten 794 moh.
 9. Langfjell 752 moh.
 10. Skuggenatten 706 moh.
 11. Ånundsbustien 249 moh.
 12. Rindefjell 505 moh.
 13. Håvenuten 882 moh.
 14. Vikodden 267 moh.
 15. Lauvdalsfjell 663 moh.
 16. Torgrimsfjell 413 moh.
 17. Nutstøylnuten 817 moh.
 18. Skornetten 883 moh.
 19. Fjelløygardsnuten 786 moh.
 20. Hjasufsknatten 802 moh.
 21. Gjeruvsknatten 738 moh.
 22. Hågfjell 802 moh.
 23. Russlikollen moh.
 24. Røyråsen 328 moh.
 25. Skålfjell/ Tveitåsen 531 moh.
 26. Nokkedalsfjellet 729 moh.
 27. Lislehei 487 moh.
 28. Austnesheia 374 moh.
 29. Furenusteren 761 moh.
 30. Haugsjånipen 563 moh.
 31. Paradisbukta 222moh.
 32. Grønlifjell 741 moh.
 33. Reinsvassnuten 656 moh.
 34. Stolsvassnuten 633 moh.
 35. Breisåsen 425 moh.
 36. Vedlausfjell 517 moh.
 37. Moskam 519 moh.
 38. Busetheia 479 moh.
 39. Havrefjell 638 moh.
 40. Solhomfjell 659 moh.