Om skulen

Tveit skule - Nissedal ungdomsskule er ein kombinera barne- og ungdomsskule, og ligg i Treungen. Skulen er den største i kommunen. 

Kor finn du oss

  • Småskulen (stega 1-4 og SFO) er lokalisert i den kvite, svarte og gule trebygningen. 
  • Mellomsteget (stega 5-7) er i Murbygget. 
  • Ungdomsskulen held til i Paviljongen (8-10). 

Storskulen (mellomsteget og ungdomsskulen) er samlokalisert med Fleirbrukshuset og biblioteket.

Skuleveka

Skuledagen for småskulen (1.-4. klasse)

 

Måndagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Tysdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

 

Onsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-12.30 3. arbeidsøkt

 

Torsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Fredagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt

Måndag, torsdag og fredag kan elevane i 1.-4. klasse som skal ha skyss, vere på leksehjelp/SFO fram til bussen går kl. 14.15.


Skuledagen for storskulen (5.-10. klasse)

Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

- Tysdager er det leksehjelp for 5.-10. klasse frå kl. 14.15-15.00

- Onsdagar sluttar 5.-6. klasse kl. 12.30

- Onsdagar sluttar 7.-10. klasse kl. 14.45

Tilsette ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

Rektor: Marius Vøllestad

Undervisningsinspektør: Julia Thorgrimsen Volline

Konsulent: Marit Madsen

Rådgjevar: Lena Flageborg

TPO-koordinator: Klara Beyer-Clausen
 

Lagleiar småskulen: Linda Solberg

Lagleiar mellomsteg: Edel Johanne Valle

Lagleiar ungdomsskulen: Geir Halvor Volline

Kontaktperson SFO: Cecilie Vee Hansen


Kontaktlærar 1. kl.: Kari Anna Onestad

Kontaktlærar 2. kl.: Geir Christian Enger

Kontaktlærar 3. kl.: Linda Solberg og Astrid Leirvik

Kontaktlærar 4. kl.: Håkon Matre

Kontaktlærar 5. kl.: Andrea Aarak og Anders Gautefald Berg

Kontaktlærar 6. kl.: Edel Johanne Valle

Kontaktlærar 7. kl.: Kjersti Haugsmyr Fredriksen og Reidar Saga

Kontaktlærar 8. kl.: Henrik Sundøy

Kontaktlærar 9. kl.: Klara Beyer-Clausen og Per Trygve Fossli Løyte

Kontaktlærar 10. kl.: Geir Halvor Volline


Lærar: Helene M. Svendsen

Lærar: Lena Flageborg

Lærar: Birgitte Brekke

Lærar: Karin van Zijp

Lærar: Harald Valle

Lærar: Hildegunn Voje

Lærar: Kristine Bergsland

Lærar: Else Marit Refsdal

Lærar: Nils Kårevik

Lærar: Solveig Viola Holskar

Lærar: Ingvild Homme

Lærar: Julia Thorgrimsen Volline


Miljøterapeut: Runa Vee Tveit

Kantinemedarbeidar og assistent skule: Solveig Jermansen

Fagarbeidar: SFO og skule: Alexander Vrålstad

Fagarbeidar: SFO og skule: Gunhild Lauvdal-Sollid

Fagarbeidar: SFO og skule: Mette Valle Haugstøyl

Fagarbeidar: SFO og skule : Jorunn Fossen Homme

Fagarbeidar: SFO og skule: Cecilie Vee Hansen

Fagarbeidar: SFO og skule: Kate Bergland


Permisjon: Anja C. Røhme

Permisjon: Hedda Skyum                                                       

                                                                              

Elevråd

Elevrådsrepresentantar for Tveit skule - Nissedal ungdomsskule 2020-2021.

5. klasse Eva Madeleine
Vara: Hege Marit 
5. klasse Andre
Vara: Leon
6. klasse Tone
Vara: Gunnhild
6. klasse Ian
Vara: Torstein
7. klasse Anna
Vara: Vår 
7. klasse Ole Gunnar
Vara: Magnus 
8. klasse Eline
Vara: Taran
8. klasse Jakob
Vara: Isak
9. klasse Julianne
Vara: Lena
9. klasse Mouemen
Vara: Stian
10. klasse Isabell
Vara: Elias
10. klasse Sajed
Vara: Roger

 

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU vedtekter godkjent frå 02.09.19

Møteplan for skuleåret 2021-2022:
20.09.21, 09.11.21, 10.01.22, 09.05.22.

1. klasse Hans Kristian Nordgaard-Tveit
Margrethe Eikhom Homdrom
2. klasse Magne Andre Sollid - leiar
Camilla Haugstøyl
3. klasse Marita V. Pedersen
Rune Lauvdal
4. klasse Pål Arne Haugsjå
Kjellfrid Homdrom
5. klasse Arnar Vågen
Anne Britt Setane
6. klasse

Kim Jørgen Berntsen
Herdis Gautefald

7. klasse Andrea Fjalestad
Julia T. Vik
8.  klasse Even Holskar - referent
Astrid H. Pedersen
9. klasse Anne Karin Grimstveit
Anne Marie Lauvdal
10. klasse Anne Aarak - vara til SU/SMU
Gro Tarraldsen

 

Saksdokument FAU
Innkalling: September 2021
Referat: September 2021
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: Mars 2020
Referat: Mars 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkaling: September 2019
Referat: September 2019
Innkalling: Mai 2019
Referat: Mai 2019
Referat: Mars 2019
Referat: Januar 2019 - ekstraordinært
Referat: Januar 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: Mai 2018
Referat: Mars 2018
Referat: Januar 2018
Referat: November 2017
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: April 2017 - korrigert
Referat: Februar 2017
Referat: November 2016
Referat: September 2016
Referat: April 2016
Referat: Februar 2016
Referat: November 2015
Referat: September 2015

 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan skuleåret 21/22:.

Politisk representant Paul-Willy Setane
Representant FAU - nestleiar SU Magne Andre Sollid
Representant for kommunen - leiar Marius Vøllestad
Representant FAU Andrea Fjalestad
Representant elevråd  
Representant for elevane  
Representant for lærarane - referent  
Representant for lærarane  
Representant for andre tilsette  

 

Saksdokument SU
Innkalling: Juni 2021
Referat:
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019 
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

SMU har same medlemar som SU, men med ein i tillegg: 

  • SMU representant for elevrådet: Julianne Homme

Møteplan skuleåret 20/21: 11.11.20, 20.01.21, 10.03.21 og 09.06.21.

 

Saksdokument SMU
Innkalling: Juni 2021
Referat:
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Kantinekortet - betalingssystem i skulekantina

Det er innført eit betalingssystem, Kantinekortet eller Nissedalskortet,  i kantina på Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

Les meir her