Kommunale vaktnummer

 • Heimesjukepleia: 35 04 84 55
 • Legekontor: 35 04 84 20
 • Vatn og avløp/ teknisk vakt: 907 98 423

Nødnummer

 • Akutthjelp ambulanse: 113
 • Akutthjelp politi: 112
 • Akutthjelp brann: 110

Anna vaktnummer

 • Politi: 02800
 • Legevakta: 116 117
 • Tannlegevakt: 909 13 377
 • Barnevernvakta: 116 111
 • Krisesenteret i Skien: 35 58 71 00
 • Viltpåkøyrsel - Meld frå om skada vilt: 02800
  Les meir her