Vatningsrestriksjonane gjeld alle innbyggjarar som er knytt til kommunalt vatn. 

  • Innbyggarar med etternamn frå A-L kan vatne ein time mellom 18.00 til 23.00 på måndag, onsdag og fredag

  • Innbyggarar med etternamn frå M-Å kan vatne ein time mellom 18.00 til 23.00 på tysdag, torsdag og laurdag

 
Det er ikkje tillat å vatne med spreiar eller svetteslange, berre handheldt slange.
 
Me er takksame for at de viser omsyn og samtidig er me lei for ulempa dette medfører dykk som abonnentar. 
 
Me ønskjer dykk ein fortsatt fin sommar
 

Einingsleiar teknisk drift.