Formannskapet føreslår, jf. sak 028/23 å supplere vegadressene med desse nye områdenamna:

Ånundsbuoddane eller Ånonsbuoddane
Svivkollen
Buktebakken
Nordstøyl

Eventuelle merknader/ endringsforslag kan sendast til: Nissedal kommune,Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN eller e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no innan 20.04.2023.

Formannskapsvedtak 028/23
Vegadresseraapport

Kommunedirektøren