Handvaskrutinar for elevar og vaksne:

 • Håndvask med såpe og vatn i minimum 20 sekund er best.
  Bruk av håndsprit berre der det ikkje er tilgang på såpe og vatn.
 • Vask hendane når du kjem til skule/SFO
 • Vask hendane etter hosting/nysing
 • Vask hendane etter toalettbesøk
 • Vask hendane før og etter mat
 • Vask hendane når du kjem inn utanfrå
 • Vask hendane når dei er synleg skitne
 • Vask hendane når du reiser heimanfrå og når du kjem heim
   

Andre viktige reglar for elevar og vaksne:

 • Hugs å hoste/nyse i albogekroken
 • Unngå å ta på ansiktet ditt
 • Spisebord må vaskast med vatn og såpe før og etter bruk
 • Elevane vaskar av eigen pult dagleg med såpe og papirhåndklær, og alltid etter ein har spist ved pulten. Reinhaldar syt for såpeflaske i kvart klasserom til dette.
 • Elevar og tilsette vasker over læringsbrett og datamaskiner med såpe og papirhåndklær dagleg
 • Reinhaldar vasker over toalettsete og kran på servant to gonger dagleg
  Ved oppstart av SFO tørker SFO-tilsett over toalettsete og kran på servanten
  (Går frå klassa i eit avtalt tidspunkt i løpet av siste time for å utføre dette)
 • Tal på leiker reduserast. Ikkje meir enn man har kapasitet til å vaske.
  Brukte leiker (ute og inne) må bli vaska dagleg.
 • Det er ikkje tillete å ha med seg leiker o. l. heimanfrå.
 • Klassebamsar er i karantene inntil vidare

 

Ved å følgje desse reglane, er alle med på å bidra til at vi held oss friske!