• Tilskot private vegar (K-faktor): Kr 6,-
  • Leige av teknisk personell, timespris: Kr 405,-