Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
04.07.2014
Turistinformasjonen
Ein perfekt vår har vi lagt bak oss værmessig.
La oss håpe at sommaren følger opp med det flotte været me ynskjer oss om sommaren.

Plankontoret stengt

08.07.2014
Stengt
Grunna ferieavvikling blir plankontoret for Kviteseid og Nissedal stengt i veke 29 og 30. Kontoret har i tillegg redusert bemanning i veke 28 og 31.

08.07.2014
Dokument
Kommunestyret vedtok i medhald av pbl § 11-15, 28.05. (sak 30/14) og 19.06. (sak 36/14) rullert kommuneplan, arealdel og samfunnsdel, for 2014-2025.
02.07.2014
Dokument
I medhald av pbl §§ 12-10 og 12-11 har formannskapet vedtatt å legge reguleringsplanen Stemtjønn (g/bnr 12/4 m.fl.) ut til off. ettersyn, jf. f-sak 96/14, dat. 26.06.14.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Nissedal
        Nissedal næringslag
Turistinformasjon   Nissedal næringslag
     
 Logo Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet
Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet

___________________________________________

Saker på høyring eller offentleg ettersyn

Høyring / offentleg ettersyn

_________________________________________________ 

Bygge bustad i Nissedal ?

Hus under oppføring
          Under arbeid Turistinformasjon

null Velkomen til Nissedal Nissedal næringslag Ledige bustadtomter Trygge Nissedal