Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
26.05.2016
Doctor
I samband med overgang til ny nasjonal IKT-løysing for fastlegeordninga vil det ikkje vere mogleg å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til måndag 6. juni.
26.05.2016
Stilling ledig
Det er ledige stillingar i eining for helse- og habilitering.
Vi treng avdelingsleiar og vernepleiar.
24.05.2016
Dokument
I medhald av pbl §12-8 varslar Nissedal kommune oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljregulering, for området rundt Tveitsund bru og areala vest for rv41 og nord for Fjonevegen i sørenden av Nisser, ca. 305 da.
23.05.2016
Stilling ledig
Vi har ledig 40% fast stilling som barnehagelærar i eining for barnehage, - for tida i Felle barnehage.

13.05.2016
13.05.2016
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Nissedal
Bygge bustad i Nissedal ?
Hus under oppføring
______________________________________________ 
 
        Nissedal næringslag
Turistinformasjon   Nissedal næringslag
     
 Logo Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet
Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet

 

Ledige bustadtomter