Skyttarnuten ligg i Nordbygda

Tekst henta frå Nissedal IL - turgruppa

"Utgangspunkt er Sandnes hyttefelt langs Rv. 41 i Nordbygda. Følg traktorvegen til endes.
Ta til venstre mot Skyttarnuten. Merka med sperreband når du nærmar deg målet."

Sjå kartplassering her