Om skulen

Tveit skule - Nissedal ungdomsskule er ein kombinera barne- og ungdomsskule, og ligg i Treungen. Skulen er den største i kommunen. 

Kor finn du oss

  • Småskulen (stega 1-4 og SFO) er lokalisert i den kvite, svarte og gule trebygningen. 
  • Mellomsteget (stega 5-7) er i Murbygget. 
  • Ungdomsskulen held til i Paviljongen (8-10). 

Storskulen (mellomsteget og ungdomsskulen) er samlokalisert med Fleirbrukshuset og biblioteket.

Skuleveka

Skuledagen for småskulen (1.-4. klasse)

 

Måndagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Tysdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

 

Onsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-12.30 3. arbeidsøkt

 

Torsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Fredagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt

Måndag, torsdag og fredag kan elevane i 1.-4. klasse som skal ha skyss, vere på leksehjelp/SFO fram til bussen går kl. 14.15.


Skuledagen for storskulen (5.-10. klasse)

Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

- Tysdager er det leksehjelp for 5.-10. klasse frå kl. 14.15-15.00

- Onsdagar sluttar 5.-6. klasse kl. 12.30

- Onsdagar sluttar 7.-10. klasse kl. 14.45

Undervisningspersonale

Rektor Marius Vøllestad
Undervisningsinspektør Julia Thorgrimsen Volline
Rådgjevar Carina Olsen
Konsulent Marit Madsen
TPO-koordinator Klara Sigrid van der Guten Beyer-Clausen
Lagleiar småskulen Marius Vøllestad
Lagleiar mellomsteget Edel Johanne Valle
Lagleiar ungdomsskulen Klare Sigrid Beyer-Clausen
Kontaktperson SFO Cecilie Vee Hansen
Kontaktlærar 1. klasse Geir Christian Enger
Kontaktlærar 2. klasse Linda Solberg og Astrid Leirvik
Kontaktlærar 3. klasse Gunnhild B. Rieber-Mohn
Kontaktlærar 4. klasse Kari-Anne Onestad og Anders Gautefald Berg
Kontaktlærar 5. klasse Edel Johanne Valle
Kontaktlærar 6. klasse Anja Catharina Røhme og Kjersti H. Fredriksen  
Kontaktlærar 7. klasse Bjørn Leirvik
Kontaktlærar 8. klasse Andrea Aarak og Klara Sigrid Beyer-Clausen
Kontaktlærar 9. klasse Geir Halvor Volline
Kontaktlærar 10. klasse Toke Ullvar Beyer-Claussen
Lærar Solveig Viola Holskar
Lærar Helene Svendsen
Lærar Karin van Zijp
Lærar Harald Valle
Lærar Hildegunn Voje
Lærar Carina Olsen
Lærar Håkon Matre
Lærar Else Marit Refsdal
Lærar Åshild Reime
Lærar Birgitte Brekke
Lærar Reidar Saga
Lærar Per Trygve Fossli Løyte
Lærar Kristine Bergsland
Lærar Lena Flageborg
Miljøterapeut Runa Vee Tveit
Kantinemedarbeider og assistent skule Solveig Jermansen
Fagarbeider SFO og skule Gunn Lauvdal
Fagarbeider SFO og skule Gunnhild Lauvdal-Sollid
Fagarbeider SFO og skuøe Jorunn Fossen Homme
Fagarbeider SFO og skule Cecilie Vee Hansen
Fagarbeider SFO og skule Kate Bergland
Fagarbeider SFO og skule Alexander Vrålstad

Elevråd

Elevrådsrepresentantar for Tveit skule - Nissedal ungdomsskule 2020-2021.

5. klasse Eva Madeleine
Vara: Hege Marit 
5. klasse Andre
Vara: Leon
6. klasse Tone
Vara: Gunnhild
6. klasse Ian
Vara: Torstein
7. klasse Anna
Vara: Vår 
7. klasse Ole Gunnar
Vara: Magnus 
8. klasse Eline
Vara: Taran
8. klasse Jakob
Vara: Isak
9. klasse Julianne
Vara: Lena
9. klasse Mouemen
Vara: Stian
10. klasse Isabell
Vara: Elias
10. klasse Sajed
Vara: Roger

 

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU vedtekter godkjent frå 02.09.19

Møteplan for skuleåret 2020-2021:
07.09.2020, 09.11.2020, 11.01.2021, 15.03.2021

1. klasse Linda Felle
Magne Andre Sollid - leiar
2. klasse Roy Åge Homme - vara for leiar
Rune Lauvdal
3. klasse Kjellfrid Homdrom
Bente Meyer - referent
4. klasse Kristine Kihle-Vik
Arnar Vågen
5. klasse Inge Holtan Saga
Kim Jørgen Berntsen
6. klasse

Magne Haugsjå
Andrea Fjalestad

7. klasse Aud Synnøve Skårdal
Astrid Kristin Hoksrud Pedersen
8.  klasse Kathrin Houthuizen - vara for nestleiar
Anne Marie Lauvdal
9. klasse Gro Tarraldsen
Anne Aarak - nestleiar
10. klasse Åshild Reime
Kathrin Houthizen - vara for nestleiar

 

Saksdokument FAU
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: Mars 2020
Referat: Mars 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkaling: September 2019
Referat: September 2019
Innkalling: Mai 2019
Referat: Mai 2019
Referat: Mars 2019
Referat: Januar 2019 - ekstraordinært
Referat: Januar 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: Mai 2018
Referat: Mars 2018
Referat: Januar 2018
Referat: November 2017
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: April 2017 - korrigert
Referat: Februar 2017
Referat: November 2016
Referat: September 2016
Referat: April 2016
Referat: Februar 2016
Referat: November 2015
Referat: September 2015

 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan skuleåret 20/21: 11.11.20, 20.01.21, 10.03.21 og 09.06.21.

Politisk representant Paul-Willy Setane
Representant FAU - nestleiar SU Magne Andre Sollid
Representant for kommunen - leiar Marius Vøllestad
Representant FAU Anne Aarak
Representant elevråd Julianne Homme
Representant for elevane Isabell Jørgensen
Representant for lærarane - referent Hedda Skyum
Representant for lærarane Gunnhild Breivik Rieber-Mohn
Representant for andre tilsette Kate Bergland

 

Saksdokument SU
Innkalling: Juni 2021
Referat:
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019 
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

SMU har same medlemar som SU, men med ein i tillegg: 

  • SMU representant for elevrådet: Julianne Homme

Møteplan skuleåret 20/21: 11.11.20, 20.01.21, 10.03.21 og 09.06.21.

 

Saksdokument SMU
Innkalling: Juni 2021
Referat:
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Kantinekortet - betalingssystem i skulekantina

Det er innført eit betalingssystem, Kantinekortet eller Nissedalskortet,  i kantina på Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

Les meir her