Skuleveka

Skuledagen for småskulen (1.-4. klasse) 

Måndagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Tysdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

 

Onsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-12.30 3. arbeidsøkt

 

Torsdagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt
Kl. 13.45-14.15 Leksehjelp

 

Fredagar  
Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-13.45 4. arbeidsøkt

Måndag, torsdag og fredag kan elevane i 1.-4. klasse som skal ha skyss, vere på leksehjelp/SFO fram til bussen går kl. 14.15.


Skuledagen for storskulen (5.-10. klasse)

Kl. 08.45-10.15 1. arbeidsøkt
Kl. 10.15-10.30 Friminutt
Kl. 10.30-11.30 2. arbeidsøkt
Kl. 11.30-12.00 Matfri
Kl. 12.00-13.00 3. arbeidsøkt
Kl. 13.00-13.15 Friminutt
Kl. 13.15-14.15 4. arbeidsøkt

- Tysdager er det leksehjelp for 5.-10. klasse frå kl. 14.15-15.00

- Onsdagar sluttar 5.-6. klasse kl. 12.30

- Onsdagar sluttar 7.-10. klasse kl. 14.45

Tilsette ved Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

Rektor: Marius Vøllestad

Undervisningsinspektør: Julia Thorgrimsen Volline

Konsulent: Marit Madsen

Rådgjevar: Julia Thorgrimsen Volline

TPO-koordinator: Klara Beyer-Clausen

Miljøterapeut: Runa Vee Tveit
 

Lagleiar småskulen: Geir Christian Enger

Lagleiar mellomsteg: Edel Johanne Valle

Lagleiar ungdomsskulen: Geir Halvor Volline

Kontaktperson SFO: Cecilie Vee Hansen


Kontaktlærar 1. kl.: Linda Solberg

Kontaktlærar 2. kl.: Helene M. Svendsen og Anja C. Røhme

Kontaktlærar 3. kl.: Gerd Irene Sønderland

Kontaktlærar 4. kl.: Geir Christian Enger

Kontaktlærar 5. kl.: Edel Johanne Valle

Kontaktlærar 6. kl.: Toke Ullvar van der Gugten Beyer-Clausen 

Kontaktlærar 7. kl.: Andrea Aarak og Anders Gautefald Berg

Kontaktlærar 8. kl.: Per Trygve Fossli Løyte og Vibeke Omland Aasrum

Kontaktlærar 9. kl.: Geir Halvor Volline og Cathrine Strandkås

Kontaktlærar 10. kl.: Klara Beyer-Clausen og Nils Kårevik


Lærar: Birgitte Brekke

Lærar: Anne Lene Engenes

Lærar: Eli Janne Olimstad

Lærar: Håkon Matre

Lærar: Julia Thorgrimsen Volline

Lærar: Karin van Zijp

Lærar: Reidar Saga

Lærar: Siri Prestegården

Lærar: Kari Anna Onestad

Lærar: Elisabeth Hofstad

Lærar: Åshild Reime

Lærar: Siri Lovise Raudsandmoen Øygarden

Lærar: Felicia Batt-Rawden

Lærar: Hans-Christian Stana Borstad

Lærar: Viktoria Ryzhenko


Kantinemedarbeidar: Kate Bergland Aarak

Fagarbeider: SFO og skule : Monica Hauge

Fagarbeidar: SFO og skule: Anette Høijord

Fagarbeidar: SFO og skule: Camilla Tveiten

Fagarbeidar: SFO og skule: Gunhild Lauvdal

Fagarbeidar: SFO og skule: Mette Valle Haugstøyl

Fagarbeidar: SFO og skule : Grzegorz Slawomir Bialecki

Fagarbeidar: SFO og skule: Cecilie Vee Hansen

Fagarbeidar: SFO og skule: Else Jenny Hansen

Fagarbeider: SFO og skule: Ina Storbukås

Ungdomslos: Kristin O. Parkinson Vågen


Permisjon: Alexander Vrålstad

Permisjon: Roberto Soest                                                    

Oversikt over kontakttida til lærarane

NB! Nokre gonger kan lærarane vere opptekne i møter. 

Oversikten kan du laste ned her (pdf)

Elevråd

Elevrådsrepresentantar for Tveit skule - Nissedal ungdomsskule 2023-2024.

5. klasseMarie Solberg
Mateo Lauvdal-Homme
6. klasseMarte Schalla Haugsjå
Teodor Holskar
7. klasseHeidi Kochalska Solberg
Peter Stokstad Nielsen
8. klasseEva Aarak-Saga
Asgeir Beyer-Clausen
9. klasseGunnhild Tveit
Daniel Sunde Haugstøyl
10. klasseAnne Solveig Nordbø
Magnus Holskar

 

Foreldreutval - FAU

Alle foreldre som har barn i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemma for skulen.
FAU skal blant anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for at elevanes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU vedtekter godkjent frå 02.09.19

Møteplan for skuleåret 2023-2024: 20.11.23, 05.02.24, 27.05.24

Oversikt over FAU-medlemer blir lagt inn etter fyrste møtet i FAU
 

1. klasseAnette Høijord og Mette Haugstøyl
2. klasseMonica Hauge og Tonje Alise Bjørntvedt
3. klasseTonje Alise Bjørntvedt og Ina Hellesfjord
4. klasseKristina Kihle-Vik (leiar) og Linda Grimenæs Felle
5. klasseAud Skårdal og Inge Holtan Saga
6. klasseLinda Grimenæs Felle og Hilde Holskar
7. klasseTheresa Viddal og Marta Solberg
8.  klasseHelge Tveit og Tori Tveit (nestleiar)
9. klasseAstrid Hoksrud Pedersen og Mait Louise W. Felle
10. klasseLene Winther Larsen og Kari-Anne Nordbø

 

Saksdokument FAU
Innkalling: Mai 2024
Referat: Mai 2024
Innkalling: Februar 2024
Referat: Februar 2024
Innkalling: November 2023
Referat: November 2023
Innkalling: September 2023
Referat: September 2023
Innkalling: April 2023
Referat: April 2023
Innkalling: Januar 2023
Referat: Januar 2023
Innkalling: November 2022
Referat: November 2022
Innkalling: September 2022
Referat: September 2022
Innkalling: Mai 2022
Referat: Mai 2022
Innkalling: Mars 2022
Referat: Mars 2022
Innkalling: November 2021 
Referat: November 2021
Innkalling: September 2021
Referat: September 2021
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: Mars 2020
Referat: Mars 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkaling: September 2019
Referat: September 2019
Innkalling: Mai 2019
Referat: Mai 2019
Referat: Mars 2019
Referat: Januar 2019 - ekstraordinært
Referat: Januar 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: Mai 2018
Referat: Mars 2018
Referat: Januar 2018
Referat: November 2017
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: April 2017 - korrigert
Referat: Februar 2017
Referat: November 2016
Referat: September 2016
Referat: April 2016
Referat: Februar 2016
Referat: November 2015
Referat: September 2015

 

Samarbeidsutval - SU

Samarbeidsutvalet er skulen øvste rådgjevande organ der alle partar av skulen er representert. 
SU har rett til å uttale seg om/ i alle saker som gjeld skulen.

Møteplan skuleåret 2023-2024: 27.11.23, 08.01.24, 04.03.24, 22.05.24.

Politisk representantPaul-Willy Setane
Representant FAU - nestleiar SUKristina Kihle-Vik 
Representant for kommunen - leiarMarius Vøllestad
ForeldrerepresentantTheresa Viddal
Representant elevrådAnne Solveig Nordbø
Representant for elevaneMagnus Holskar og Peter S. Nielsen
Representant for lærarane - referentAndrea Aarak
Representant for læraraneHåkon Adriano Matre
Representant for andre tilsetteMette Valle Haugstøyl

 

Saksdokument SU
Innkalling: Mai 2024 (pdf)
Referat: Mai 2024 (pdf
Innkalling: Mars 2024 (pdf)
Referat: Mars 2024 /pdf)
Innkalling: November 2023 (pdf)
Referat: November 2023 (pdf)
Innkalling: April 2023 (pdf)
Referat: April 2023 (pdf)
Innkalling: Januar 2023 (pdf)
Referat: Januar 2023
Innkalling: November 2022
Referat: November 2022 (pdf)
Innkalling: Oktober 2022 (pdf)
Referat: Oktober 2022 (pdf)
Innkalling: Mai 2022 (pdf)
Referat: Mai 2022
Innkalling: Mars 2022 (pdf)
Referat: Mars 2022(pdf)
Innkalling: Januar 2022(pdf)
Referat: Januar 2022(pdf)
Innkalling: November 2021(pdf)
Referat: November 2021(pdf)
Innkalling: Juni 2021(pdf)
Referat: Juni 2021(pdf)
Innkalling: Mars 2021(pdf)
Referat: Mars 2021(pdf)
Innkalling: November 2020(pdf)
Referat: November 2020(pdf)
Innkalling: September 2020(pdf)
Referat: September 2020(pdf)
Innkalling: November 2019 (pdf)
Referat: November 2019(pdf)
Innkalling: September 2019(pdf)
Referat: September 2019(pdf)
Referat: Mars 2019(pdf)
Referat: November 2018(pdf)
Referat: September 2018(pdf)
Referat: April 2018(pdf)
Referat: Januar 2018(pdf)
Referat: September 2017(pdf)
Referat: Mai 2017(pdf)
Referat: Februar 2017(pdf)
Referat: November 2015(pdf)
Referat: September 2015(pdf)

Skulemiljøutval - SMU

Skulemiljøutvalet har i oppgåve å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for å få eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytta til dette.
Det er skuleeigars og rektors ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med reglane i opplæringslova.

SMU har same medlemar som SU, men med ein i tillegg: 

  • SMU representant for elevrådet: Anne Solveig Nordbø

Møteplan skuleåret 2023-2024: Sjå SU 

 

Saksdokument SMU
Innkalling og referat mai 2024: Sjå SU
Innkalling og referat mars 2024: Sjå SU
Innkalling og referat november 2023: Sjå SU
Innkalling og referat april 2023: Sjå SU
Innkalling og referat januar 2023: Sjå SU
Innkalling og referat oktober + november 2022: Sjå SU
Innkalling: Mars 2022
Referat: Mars 2022
Innkalling: Januar 2022
Referat: Januar 2022
Innkalling: November 2021
Referat: November 2021
Innkalling: Juni 2021
Referat: Juni 2021
Innkalling: Mars 2021
Referat: Mars 2021
Innkalling: November 2020
Referat: November 2020
Innkalling: September 2020
Referat: September 2020
Innkalling: November 2019
Referat: November 2019
Innkalling: September 2019
Referat: September 2019
Referat: Mars 2019
Referat: November 2018
Referat: September 2018
Referat: April 2018
Referat: Januar 2018
Referat: September 2017
Referat: Mai 2017
Referat: Februar 2017
Referat: November 2015
Referat: September 2015

Kantinekortet - betalingssystem i skulekantina

Det er innført eit betalingssystem, Kantinekortet eller Nissedalskortet,  i kantina på Tveit skule/ Nissedal ungdomsskule

Les meir her