Søknad

Fyll ut søknadskjema Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett og krav om matrikluering og oppmålingsforretning.
Vedlegg som skal følje med søknaden finn ein på heimesida til Direktoratet for byggkvalitet. Vedlegga er:

  • Bl.5154 Nabovarsel
  • Bl.5155 Opplysninger gjeve i nabovarsel
  • Bl.5156 Kvittering for nabovarsel

Situasjonskart skal også følgje med søknaden. Det kan ein finne her eller ta kontakt med kommunen.

Vinterforskrift

Kviteseid kommune og Nissedal kommune har forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmåling i vinterhalvåret.

Vinterforskrift oppmåling Kviteseid kommune

Vinterforskrift oppmåling Nissedal kommune