Gebyr for landbruk  
Konsesjonssøknad for eigedom mindre enn 100 dekar kr 2.500
Konsesjonssøknad for andre eigedomar  kr 5.000
Søknad om deling som krev dispensasjon  kr 2.700
Søknad om andre delingssaker kr 1.000