Gebyr for landbruk  
Konsesjonssøknad for eigedom mindre enn 100 dekar kr 2.000,-
Konsesjonssøknad for andre eigedomar  kr 4.000,-
Søknad om deling som krev dispansasjon  kr 2.600,-
Søknad om andre delingssaker kr 1.000,-