Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Politikk

Aktuelt

Klargjering av vaksine

Vaksinering

Dei fleste innbyggarane i kommunen over 18 år skal no ha fått tilbod om fyrste vaksinedose. Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få...

Foto; CDC, Alissa Eckert

Nytt smittetilfelle

Det blei fredag 23.07.2021 registrert eit nytt smittetilfelle. Personen som er smitta er folkeregistrert i Nissedal kommune, men oppheld seg i ein ann...

Foto; CDC, Alissa Eckert

Status koronavaksinering

Dei neste vekene vil Nissedal få ei stor auke i vaksinedoser. Det betyr at alle i gruppene under skal ha fått fyrste vaksinedose innan utgangen av vek...

vatningsfobud

Vatningsforbod

Det er innført vatningsforbod for alle som er tilknytt kommunale vassverk  i Nissedal kommune. Gjeld frå 17. juli og inntil vidare.