Grunnbeløp   
Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) kr 215
Inntekt 2 - 3 G kr 570
Inntekt 3 - 4 G kr 1.140
Inntekt 4 - 5 G kr 1.710
Inntekt over 5 G kr 2.060

 

Heimehjelp per time  
Uavhengig av inntekt kr 235