Grunnbeløp (vert fastsett av staten)  
Inntekt 0 - 2 G kr 210,-
Inntekt 2 - 3 G kr 530,-
Inntekt 3 - 4 G kr 1.055,-
Inntekt 4 - 5 G kr 1.900,-

 

Heimehjelp per time  
Uavhengig av inntekt kr 220,-