Grunnbeløp  Beløp pr. mnd.
Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) 215
Inntekt 2 - 3 G 570
Inntekt 3 - 4 G 1 140
Inntekt 4 - 5 G 1 710
Inntekt over 5 G 2 060

 

Heimehjelp per time Beløp
Uavhengig av inntekt 235