Grunnbeløp (vert fastsett av staten) Pris pr. mnd.
Inntekt 0 - 2 G 205,-
Inntekt 2 - 3 G 530,-
Inntekt 3 - 4 G 1.055,-
Inntekt 4 - 5 G 1.900,-

 

Heimehjelp Pr. time
Uavhengig av inntekt 220,-