Februar

  1. Formannskap

15. Kommunestyre 

27. Kontrollutval

Mars

14. Formannskap 

April

18. Formannskap 

Mai

   2. Kommunestyre   

   2. Formannskap (ekstraordinært)

14. Kontrollutval

30. Formannskap 

Juni

13. Kommunestyre

20. Formannskap 

04.07.: Ekstraordinært møte i formannskapet

August

22. Formannskap

September

  5. Kommunestyre

17. Kontrollutval

19. Formannskap

Oktober

 4. Formannskap (NB! Fredag)

17. Kommunestyre

November

  7. Formannskap

21. Formannskap

26. Kontrollutval

Desember

  5. Formannskap

12. Kommunestyre