August

29. Formannskapet

September

5. Kommunestyret

9. Kontrollutvalet

Oktober

24. Formannskapet

17. Kommunestyret (konstituering)

31. Kommunestyret

November

7. Formannskapet

11. Kontrollutvalet

21. November

Desember

5. Formannskapet

12. Kommunestyret (dagmøte)