Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Val til kommunestyret og fylkestinget

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kven som kan stemme

  • Norske statsborgarar som er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Statsborgarar i andre nordiske land som har vore registrerte busette i Noreg seinast 30. juni i valåret.
  • Andre utanlandske statsborgarar som har vore registrerte busette i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

  Korleis å stemme

  Du vil få tilsendt eit valkort. På valkortet finn du informasjon om opningstider og kva vallokale du skal bruke på valdagen. Du treng ikkje valkortet for å stemme, men det går raskare for deg å stemme dersom du har det med. Hugs legitimasjon!

  Gyldig legitimasjon
  Du må legitimere deg når du skal stemme. Gyldig legitimasjon kan vere:

  • Pass - utgått pass blir òg akseptert
  • Førarkort - inkludert digitalt førarkort i app
  • Bankkort med bilete
  • Nasjonalt ID-KORT

  Når du skal stemme:

  • Ta den stemmesetelen du vil bruke.
  • Gjer eventuelle endringar på stemmesetelen (sjå rettleiing på valg.no)
  • Brett saman stemmesetelen med partinamnet inn og feltet for stempling ut! Då kan ingen sjå kva du stemmer. Du skal ikkje bruke konvolutt eller anna omslag fordi stemmesetelen skal stemplast.
  • Gå til ein valfunksjonær og få eit stempel på utsida av stemmesetelen.
  • Stemmesetelen må ha stempel for å bli godkjend. Dersom du gir stemme til fleire val (eks ved lokal- og fylkestingsval)- hugs at alle stemmesetlane må stemplast!
  • Legg sjølv den stempla stemmesetelen i urna.

  Kvar du kan stemme

  I vallokala
  Finn vallokala på nettsidene til kommunen.

  Heimanfrå
  Viss du på grunn av sjukdom eller anna ikkje kan stemme i eit av vallokala, kan du søkje om å stemme heimanfrå. Ta kontakt med oss i administrasjonen så hjelper vi deg vidare. 

  På institusjon
  Er du bebuar, tilsett eller pårørande kan du delta i førehandsstemminga på institusjon. Ta kontakt med resepsjonen på institusjonen for å vite nøyaktig tidspunkt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  Valgloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Anne Aarak
  Tittel:Konsulent - heimeside
  Telefon:35 04 84 15
  Epost:anne.aarak@nissedal.kommune.no
  Navn:Wenche Grønås
  Tittel:Arkivansvarleg og beredskapskoordinator
  Telefon:35048446
  Epost:wenche.gronas@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31