Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Val til kommunestyret og fylkestinget

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Ved å røyste er du med på å bestemme kva for parti og personar som skal avgjere saker som har påverknad på kvardagen din.

  Demokratiet står sterkt i Noreg. Det representative demokratiet utgjer kjernen i det norske folkestyret. Det er kommunestyre- og fylkestingsval kvart fjerde år.

  Alle veljarane får tilsendt valkort frå kommunen. På valkortet finn du informasjon om opningstid og kva for vallokale du skal bruke på valdagen. Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det går raskare dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om valkortet.

  Vallova seier at ein veljar som er ukjend for røystemottakaren, skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal røyste. Det er ikkje nok å opplyse om namn og fødselsdato.

  Dersom du bur i utlandet, men har vore registrert i folkeregisteret som busett i Noreg nokon gong i løpet av dei siste ti åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert som busett da du flytta frå Noreg.

  Valstyret tar valoppgjer for kommunestyrevalet/fylkestingsvalet. Først finn valstyret ut kor mange representantar partiet eller gruppa får i kommunestyret/fylkestinget. Deretter tel ein opp røystesetlane og registrerer personrøystene for å finne ut kva for kandidatar som bli valde.

  Målgruppe

  Alle med røysterett og som står i manntalet

  Kriterium/vilkår

  Desse har røysterett:
  Norske statsborgarar som

  • vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret
  • er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som busette i Noreg
  • ikkje har mista røysteretten etter Grunnloven § 53

  Ikkje-norske statsborgarar som oppfyller dei andre krava, dersom dei

  • har stått innført i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller
  • er statsborgar i eit anna nordisk land og er blitt folkeregisterført som busette i Noreg seinast 30. juni i valåret

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  Valgloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Anne Aarak
  Tittel:Konsulent - heimeside
  Telefon:35 04 84 15
  Epost:anne.aarak@nissedal.kommune.no
  Navn:Wenche Grønås
  Tittel:Konsulent - arkiv/personal
  Telefon:35048446
  Epost:wenche.gronas@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31