Me gjer tilskot til private vegar under visse føresetnadar.

Oversikt over kommunale vegar

  • Fjalestadvegen - 4,15 km - asfalt
  • Nordbøvegen - 1,55 km - asfalt
  • Kleivvegen - 0,95 km - asfalt
  • Tveitanvegen - 1,48 km - asfalt
  • Heimdalsvegen - 3,50 km - asfalt
  • Haukerhylvegen - 1,40 km - asfalt
  • Skålivegen - 2,50 km - grus/asfalt
  • I tillegg kjem diverse bustadelt og plassar

Sommarvedlikehald
Sommarvedlikehald som kantslått og skraping vert utført etter behov, både av eining for teknisk og av innleigde entreprenørar.

Vintervedlikehald
På dei kommunale vegane vert alt vintervedlikehald utført av private entreprenørar etter anbod.

Her finn du regelverk for tilskot til private vegar

Kven har ansvaret for ulike vegar?

Det er ikkje alltid lett å vite kven som har ansvaret for dei ulike vegane.
Oversikt over dei fleste vegar finn du her: Nasjonal vegdatabank (NVDB).