Me gjer tilskot til private vegar under visse føresetnadar.

Oversikt over kommunale vegar

  • Fjalestadvegen - 4,15 km - asfalt
  • Nordbøvegen - 1,55 km - asfalt
  • Kleivvegen - 0,95 km - asfalt
  • Tveitanvegen - 1,48 km - asfalt
  • Heimdalsvegen - 3,50 km - asfalt
  • Haukerhylvegen - 1,40 km - asfalt
  • Skålivegen - 2,50 km - grus/asfalt
  • I tillegg kjem diverse bustadelt og plassar

Sommarvedlikehald
Sommarvedlikehald som kantslått og skraping vert utført etter behov, både av eining for teknisk og av innleigde entrepenørar.

Vintervedlikehald
På dei kommunale vegane vert alt vintervedlikehald utført av private entrepenørar etter anbod.

Her finn du regelverk for tilskot til private vegar