Ved installasjon eller demontering/reparasjon av vassmålar, skal dette meldast til kommunen på eit eget skjema. Skjema fyllast ut av rørleggar og sendast til Nissedal kommune når vassmålaren er installert.

For meir informasjon om vassmålar sjå lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune.